I Yougovs marsmätning backar V och M mest medan S och C går starkast framåt.

V 8,3 (-1,7)
S 24 (+1,6)
MP 4 (+0,6)
SD 22,4 (-0,3)
C 7,6 (+1,7)
L 4,7 (±0,0)
KD 3,6 (+1,0)
M 18,8 (-1,7)

1 516 personer intervjuades under perioden 16-19 mars.