På torsdagen röstade senaten i USA åter nej till en statsbudget som skulle kunna häva den pågående nedstängningen av delar av USA:s statsapparat. Den springande punkten är finansieringen av den mur mot illegal invandring och inflöde av kriminella och narkotika från Mexiko som president Trump lovat det amerikanska folket under valkampanjen.

Demokraterna säger – trots revidering och löften om stöd till så kallade dreamers, dvs barn som förts in illegalt i USA – nej till de pengar Trump begärt för att sätta igång murbygget.

Delar av USA:s statsapparat har nu varit nedstängda i 35 dagar och ännu är ingen lösning på budgetstriden i sikte. Nedstängningen berör runt 800 000 statsanställda som inte kan få lön förrän Demokraterna upphör med sin budgetvägran.

Muren för att göra USA säkert igen var ett av Trumps mest profilerade vallöften. Presidenten har flaggat för att om det krävs utlysa ett undantagstillstånd och på så sätt få loss de pengar som krävs för att bygget ska kunna starta. Det är emellertid en extraordinär åtgärd som Trump i det längsta vill undvika.