Särskilt illa är situationen bland muslimska kvinnor.

Medan nästan hälften av de manliga migranterna arbetar ligger motsvarande andel bland de kvinnliga migranterna på 11,5 procent.

Arbetsmarknaden betraktas som det viktigaste integrationsområdet och den höga arbetslösheten gör således integrationsprocessen än svårare.

De kvinnliga migranter som arbetade i sina hemländer hade inte sällan informella jobb som att ta hand om hushållet – erfarenheter som inte är efterfrågade på den tyska arbetsmarknaden.

Dessa kvinnor har också dåliga kvalifikationer, bland annat då de tar färre tyskalektioner vilket ytterligare reducerar deras möjligheter till jobb.

I gruppen muslimska migranter fokuserar man också mer på traditionella roller och är inte ”arbetsorienterade”.

Situationen belyser även problematiken med familjeåterförening; då kvinnor återförenas med sina män i Tyskland har de dåliga utsikter att hitta jobb och som ett resultat av detta lever de ett väldigt segregerat liv.