I en ny undersökning uppger nio av tio tillfrågade som är sysselsatta med ett skrivbordsarbete att de kan göra ett bra jobb från hemmet, fritidshuset eller annan hemmiljö. Samtidigt är det si och så med att kunna växla mellan sittande och stående ställning.

Åtta av tio i Arbetsmiljöverkets undersökning som utför sitt skrivbordsarbete i hög grad från hemmet anser att de kan arbeta ostört.

– Det är en utmaning för många att få ihop livspusslet, särskilt för småbarnsföräldrar. Distansarbete har blivit en del av den moderna arbetsmarknaden och kan bidra till ett hållbart arbetsliv och högre livskvalitet om rätt förutsättningar ges, säger Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

LÄS ÄVEN: Pensionschocken: Lönar sig INTE att arbeta

Dock är det färre än hälften som till exempel har möjlighet att växla mellan sittande och stående ställning.

– Det här är en av distansarbetets stora utmaningar. Arbetsgivaren är alltid ansvarig för att medarbetaren har en god arbetsmiljö oavsett var arbetet utförs. Om det inte går att säkerställa arbetsmiljön i exempelvis medarbetarens hem ska arbetsuppgifterna inte utföras därifrån, istället är det den ordinarie arbetsplatsen som gäller, säger Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Kvinnor mer nöjda med arbetet

Närmare hälften av alla sysselsatta har under de tre senaste månaderna upplevt sig vara uttröttade i kroppen minst en gång varje vecka på grund av arbetet. Drygt en tredjedel har haft ont i övre delen av ryggen eller i nacken.

Omkring sju av tio sysselsatta anser att deras arbetsuppgifter är intressanta och stimulerande. Det är en högre andel kvinnor än män som uppger det i Arbetsmiljöundersökningen.

LÄS ÄVEN: Storbank föreslår speciell skatt på hemarbete

Drygt sex av tio tillfrågade har någon gång under de senaste tolv månaderna arbetat trots att de enligt egen bedömning har varit sjuka och borde ha låtit bli. Några av de vanligaste förklaringarna är att arbetstagare inte vill belasta sina kollegor, att det inte finns någon annan som kan utföra uppgifterna eller att man inte har råd att vara sjuk.