I ett försök att få överblick över coronavirusets spridning på Island testades över 6000 symtomfria personer. Resultatet visade att 52 av de testade drabbats av covid-19. Dessutom upptäcktes 44 nya varianter av viruset, rapporterar NRK. Nu tar Norge efter grannlandet i ett försök att få kontroll på smittspridningen.

– Vi har en epidemi som förstör vårt land. Ekonomin kollapsar på grund av detta. Människor lever i karantän och somliga dör, säger Kári Stefánsson, chef för isländska genetilkföretaget deCODE genetics till NRK.

När coronaepedemin nådde Island erbjöd företaget sin hjälp till myndigheterna. Detta ledde till att Island snabbt blev det land som testade störst andel av befolkningen. De senaste officiella siffrorna visar att Island har testat cirka 12 000 personer för coronavirus. Med en befolkning på endast 360 000 ger det den högsta andelen testade personer i världen, per capita.

Screenar hela befolkningen

– Nästan alla länder testar människor som har symptom på viruset eller har varit i kontakt med någon som kommer från ett högriskland. Vi screenar istället hela befolkningen, säger Kári Stefánsson.

På detta sätt hoppas Island få klarhet i två frågor. Dels hur många av de som tror sig vara smittade som verkligen bär på viruset, dels hur stor spridningen av viruset är i allmänhet i samhället.

– Om vi upptäcker att 50 procent av den allmänna befolkningen har viruset är det ingen mening att längre försöka förhindra det. För att klara denna utmaning på ett vetenskapligt sätt kommer det att vara enormt viktigt att ha dessa siffror.

Norge tar efter Island

Utan vetskap om virusets spridning går det inte att veta vilka åtgärder som bör vidtas, förklarar Stefánsson. Islands framgångar gör att Norge nu tar efter Island och kommer att börja testa personer utan symtom.

– Jag var inte medveten om dessa resultat från Island. Detta är mycket intressant att se, säger chefen för infektionsförebyggande vid norska institutet för folkhälsa, Frode Forland till NRK.

Han säger vidare att det vore vara bra att utföra liknande studier i Norge och hävdar att: ”Detta är inte bara något vi vill göra, det är något som kommer att göras. Vi arbetar bara för att få det på plats när det gäller implementering och finansiering”.

Två initiativ för liknande studier vid universitetet i Oslo och UiT Norges arktiska universitet pågår redan. Dock har forskningen i Norge hittills begränsats av testkapacitet. För att uppnå betydande resultat anser Forland att det är nödvändigt att kraftigt utöka antalet testpersoner.

Kan bära på viruset utan att uppvisa symtom

Då det visat sig att människor kan bära på viruset utan att uppvisa symtom, anser Forland att den största fördelen med slumpmässiga tester på människor utan symtom är att myndigheterna på så vis får en tydligare bild av hur viruset sprider sig i samhället.

Tack vare testerna på Island har 44 olika mutationer på viruset upptäckts. deCODE:s genlaboratorium kartlägger virusets så kallade RNA-kod, analysen kallas sekvensering. På detta vis kan forskarna hitta olika varianter av coronaviruset och därmed följa hur viruset muteras.

– Hittills har vi hittat 44 olika mutationer av viruset, bara här på Island. Vi har redan sekvenserat 360 positiva prover. I slutet av veckan har vi sekvenserat cirka 600–700 prover, säger Stefánsson.

Det för tidigt att säga om mutationerna gör viruset mer eller mindre farligt för människor. Dock har företaget upptäckt att en person drabbats av två varianter av viruset samtidigt. Möjligen indikerar detta att den muterade varianten gjort viruset mer smittsamt, säger Stefánsson.

Sverige bidrar inte till att kartlägga smittspridningen

Samtidigt som Norge nu väljer att följa Island med att även testa människor utan symtom fortsätter Sverige som tidigare att vara ytterst restriktivt med vilka som testas.

– Det finns inte hälso- och sjukvårdsresurser att avsätta för provtagning av alla som är sjuka, än mindre att göra breda tester bland friska människor, sa Karin Tegmark-Wisell, på Folkhälsomyndigheten till SVT tidigare i veckan.

Detta är något Kári Stefánsson är kritisk till. Han anser att länder som Sverige borde utföra fler tester.

– Sverige är bland de högteknologiska länder som inte bidrar till att begränsa smittan i tillräcklig utsträckning, säger Kári Stefánsson. Islands provtagningsresultat ger vetenskapliga underlag som andra kan lära av, menar han.

Den svenska Folkhälsomyndighetens råd gällande coronaviruset och sjukdomen covid-19, finns tillgängliga för allmänheten här.