Den kurd-irakiska islamisten Mullah Krekar, vars egentliga namn är Najmuddin Faraj Ahmad, som misstänktes för att ha planerat terrorattacker i Europa och Mellanöstern, kommer utlämnas til Italien. Det meddelande norska utrikesdepartementet idag.

Mullah Krekar var tidigare ledare för militanta Ansar al-Islam, fick flyktingstatus med sin familj i Norge under tidigt 90-tal. År 2015 sa italienska myndigheter att minst 15 misstänkta medlemmar i en militant grupp, däribland Krekar, hade arresterats för att ha planerat attacker.

Han misslyckades med att förhindra utvisningen i norska domstolar och nu godkände norska justitieministeriet utlämningen. Det kan överklagas til hela regeringen men tidigare fall har visat att det är osannolikt lyckas.

Krekar har arresterats flera gånger under sin tid i Norge, en gång för hot mot statsminister Erna Solberg. Även om han ansågs vara ett hon mot rikets säkerhet så skickades han aldrig til Irak då myndigheterna där inte kunde garantera hans säkerhet.

När han greps år 2015 hade han redan avtjänat ett 18-månaders straff för mordhot en kurdisk man samt gav en intervju där han uppmanade andra att begå kriminella handlingar.

Han advokat har sagt att han kommer be Europadomstolen att titta på fallet.