Norska TV2 har intervjuat tre profilerade norska stortingsledamöter i regeringspartiet Frp. De menar att den svenska ”huvudlösa invandringspolitiken” har gått så långt att det nu är för sent att vända den till framgång.

I många länder används Sverige numera som ett varnande skräckexempel, från att tidigare ha setts som ett föredöme. Mer än något annat är det invandringspolitiken som fått Sverigebilden i omvärlden att svänga 180 grader.

Donald Trums famösa ”Last night in Sweden” är det mest uppmärksammade exemplet. På andra plats i mediebevakningen kommer förmodligen kritiken mot Sverige från Ungern som utgjorde en bärande del av den ungerska valrörelsen för det extremt populära regeringspartiet Fidesz.

”Det svenska tillståndet”
Mindre uppmärksammat är Sveriges skamfilade renommé i de nordiska grannländerna. En av teorierna till varför det inte slås upp lika stort är sannolikt att det är lätt att avfärda kritik från en Donalnd Trump eller en Viktor Orban eftersom man inskärpt en allmän bild av dessa politiker som oseriösa populister.

När kritiken kommer från vårt broderfolk i Norge kan den vara svårare att på samma sätt vifta bort. Därför är det norska begreppet ”det svenska tillståndet” okänt för många i Sverige trots att det är på var norrmans läppar.

Begreppet sammanfattar en starkt kritisk syn på den svenska invandringspolitiken och på hur man menar att den svenska invandringspolitiska debatten i decennier kvävts av politisk korrekthet. Sedan asylkollapsen 2015 har debatten börjat komma igång i Sverige men i Norge anser många att det är för sent.

Språkrör för denna uppfattning är bland annat Fremskrittspartiet, Frp, som sedan 2013 är med och regerar Norge. I ett reportage i norska TV2 säger flera ledande Frp-parlamentariker i stortinget just att ”det är för sent för Sverige” att få ordning på landet och rätta till de omfattande problem som den höga invandringen har lett till.

”Huvudlös invandringspolitik”
Sverige kommer, menar man, att ha fortsatta stora problem under överskådlig framtid på grund av det Jon Helgheim, invandringspolitisk talesperson för Frp, rubricerar som en ”huvudlös invandringspolitik”. Den förda politiken kommer aldrig att bli en framgång, slår han fast. Detta i kontrast till vad som länge hävdats i Sverige där hypotesen att invandringen kommer att löna sig ”på sikt” har varit ett av de mer vanliga argumenten mot den förda politikens kritiker som då anses för fokuserade på ’utmaningarna’ idag i stället för att blicka framåt.

Stortingsledamoten Ulf Leirstein förklarar för TV2 att det är en omöjlighet för Sverige att få alla de invandrare landet tagit emot integrerade i samhället. Han får medhåll från kollegan Christian Tybring-Gjedde, som också sitter i stortingets utrikes- och försvarsutskott. Han menar att det första en ny svensk regering efter valet måste göra är att införa ett totalt asylinvandringsstopp på minst fem år.

Jon Helgheim tecknar en dyster framtidsbild av Sverige där de åtaganden och ekonomiska konsekvenser som den exceptionellt höga invandringen fört med sig kommer att påverka landet under mycket lång tid.

Förändrad syn på SD
Synen på Sverigedemokraterna har de senaste åren förändrats kraftigt inom Frp. Så sent som 2014 var partiets syn på SD präglad av att det var ett parti sprunget ur högerextremism och nazism. Det året kallade Frp-ledaren Siv Jensen SD för ”ett sjukdomstecken” som hon inte ville associeras med. Idag är tonläget ett annat.

”Jag skulle rösta på SD om jag bodde i Sverige. Jag anser att det viktigaste problemet i Sverige nu är invandringspolitiken”, resonerar Leirstein. Han menar att det är det enda partiet i Sverige som haft modet att föra upp problemen med invandringen på den politiska agendan.

Helgheim tillägger att han anser att den negativa bild av SD-väljaren som torgförts av andra partier och media i Sverige är felaktig: ”Det är inte så att upp till 20 procent av Sveriges väljare är några rasistiska demoner. Det här är ganska vanliga människor som ser att Sverige är på väg i fel riktning och vill göra något åt ​​det”.

Tybring-Gjedde menar att det är dags att etablera ett formellt samarbete mellan Frp och SD. Han vill bjuda in SD-ledaren till Frp:s årliga stora partikonferens. ”Vi måste samarbeta om problemen, för Europa kämpar med samma utmaningar”, säger han.

De frihetliga värderingarna hotade
Ett av problemen är enligt Tybring-Gjedde att de västliga frihetliga demokratiska värderingarna hotas av invandringen eftersom många invandrare bekänner sig till islam: ”Frihetsvärderingarna som det norska samhället och Europa bygger på finns inte i islam”, slår han fast.