➤ OPINIONSMÄTNING I Novus septembermätning är den enda större förändringen Moderaternas uppgång på en dryg procentenhet.

V 6,8 (-0,8)
S 29,7 (+0,4)
MP 4,8 (+0,9)
SD 18,1 (-0,6)
C 12 (-0,8)
L 5,4 (-0,1)
KD 3,9 (-0,4)
M 16,3 (+1,1)

4 001 personer intervjuades under perioden 7 augusti – 3 september.