På onsdagen infördes ett förbud mot att köra äldre bensin- och dieselbilar som inte uppnår utsläppsklass fem på Hornsgatan i centrala Stockholm. Detta trots att luften vid gatan redan idag uppnår luftkvalitetsnormen. Trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) föreslår att bilisterna som behöver passera ska köpa nya bilar.

I januari 2010 infördes dubbdäcksförbud på större delen av Hornsgatan på Södermalm. Syftet var enligt Stockholms stad att få ned halterna av farliga partiklar i luften på och omkring gatan. Nu vidtar de styrande politikerna i huvudstaden ytterligare mått och steg för att begränsa bilisternas rörelsefrihet.

LÄS ÄVEN: Miljöpartiet om höjd bensinskatt: ”Bara en kvarts pizza”

Dagligen kör omkring 24 000 fordon på Hornsgatan men från och med onsdagen blir det förbjudet för uppskattningsvis 4 000 av dessa att fortsätta med det, rapporterar statstelevisionen.

Enligt trafikborgarrådet och miljöpartisten Daniel Helldén är införandet av den så kallade miljözonen något som kommer att finnas kvar till minst år 2022. Det är polisen som kommer ansvara för att förbudet följs – något som myndigheten har indikerat att de inte har resurser att prioritera. Därför för Helldén även samtal med regeringen om införandet av vakter som får bötfälla bilister.

Vidare antyder toppolitikern att han helst vill se något liknande i hela Stockholm.

MP-toppen: ”Behöver man köra på Hornsgatan köper man en ny bil”

Förbudet träder i kraft samtidigt som de senaste mätningarna på Hornsgatan utförda av Miljöförvaltningen visar att luften redan är inom luftkvalitetsnormen. Men Helldén (MP) är inte nöjd med detta eftersom marginalen till gränsvärdena enligt honom är för liten.

Boende i området kring Hornsgatan tror att trafiken enbart kommer att förflyttas till sidogator. Men det är ingenting som Helldén håller med om och avslöjar målsättningen mitt förbudet – att de som behöver passera området ska köpa en ny bil.

– När dubbdäcksförbudet infördes blev det ingen överflyttning till intilliggande gator. Samma tror vi gäller nu. Behöver man vanemässigt köra på Hornsgatan köper man kanske en ny bil, säger Helldén till Mitti.


Daniel Hellden (MP) Foto: Faksimil SVT

LÄS ÄVEN: Miljöpartiets chockhöjning av trängselskatten slår hårt mot åkerinäringen