För första gången ska Granskningsnämnden själva granskas. Detta sker efter att debatten kring public service intensifierats och alltfler ifrågasätter dess existensberättigande samt pekar på dess kroniska slagsida åt vänster.

Riksrevisionens syfte med granskningen är att ta reda på vilka konsekvenser nämndens arbete får och om det är effektivt.

Enligt Gunnar Myrberg, projektledare för Riksrevisionens granskning, har SVT, SR och UR ”en väldigt central funktion i det öppna demokratiska samhället”. Han pekar också på att man får en omfattande finansiering.

– Det gör i sin tur att det är väldigt viktigt att det finns en granskning av de här företagen som å ena sidan tillgodoser det offentligas behov av insyn och kontroll, men å andra sidan inte äventyrar företagens oberoende och integritet, säger Myrberg till Sveriges Radio.

Nej till skattefinansierad public service

Efter att först ha sagt ja till skattefinansierad public service ändrade sig Sverigedemokraterna i mars 2018.

LÄS MER: Sverigedemokraterna ändrar sig – säger nej till skattefinansierad Public Service

Ändringen kom efter att partiets väljare rasat över det initiala beslutet och bland andra Samhällsnytt uppmärksammat detta.