Folktandvården har generellt lägre priser än privata tandläkare. Men som svensk med normal tandstatus har man små möjligheter att få en tid där – om man inte vill vänta i tre år. Det är effekten av att migranter med dåliga tänder ges förtur och dessutom bara behöver betala 50 kronor för ett besök i stället för tusenlappar.

Att vänta i tre år för att få komma till tandläkaren för en kontroll beskrivs i ett reportage av statsradion som ”det nya normala”. Tidigare gällde att man blev kallad en gång om året men i takt med ökad invandring från länder där tandhälsan är låg ändrades intervallet till två år.

I september gick Socialstyrelsen åter ut med nya nationella riktlinjer. Nu kallas vanliga svenskar med normal tandstatus endast var tredje år till folktandvården. Men på tre år kan mycket hända med tandhälsan.

Försvaras av Folktandvårdens ansvariga

Den ytterligare nedprioriteringen av svenskar till förmån för mer tandvårdskrävande migranter från tredje världen försvaras av ansvariga på folktandvården där man nu anpassar sig till Socialstyrelsens ändrade riktlinjer.

– De friska blir inte sjuka för det, hävdar Jette Lehrmann Madsen, som är verksamhetsutvecklare inom Folktandvården i Gävleborg.

Hon ser inte något problem med att Folktandvården förvandlats från en folkhälsoinstitution för svenskar till en social inrättning för migranter – det är en naturlig effekt av att de med sämst tänder enligt gällande principer om så kallad triage prioriteras.

– Jämlik vård betyder inte att alla ska ha rätt till samma vård, säger verksamhetschefen till SR.

Enligt Lehrmann Madsen ska jämlikhet i stället definieras som att migranter med dålig tandhälsa lyfts upp till genomsnittlig svensk nivå och att svenskar med bättre tänder får ”ha is i magen” och vänta.

Särskild gräddfil för nyanlända och illegala

Den förmånligaste gräddfilen till Folktandvården har nyanlända och illegala som förutom förtur endast behöver betala 50 kronor för att få sina tänder lagade eller utbytta. Detta medan svenskar betalar 1 500 kronor för att laga ett vanligt hål och att få en tand utbytt det tiodubbla.

För den som inte anser sig kunna vänta i tre år blir prislappen än högre eftersom privata tandläkare ofta har en prislapp som ligger två eller tre gånger över Folktandvårdens. För vissa åtgärder kan emellertid ett högkostnadsskydd träda in och halvera räkningen.

Samnytt gjorde för en tid sedan ett uppmärksammat reportage där vi med dold kamera gick till tandläkaren för att se om vi kunde få gratis vård om vi påstod oss vistas illegalt i Sverige. Se reportaget nedan:

Sju års väntetid på vissa platser

På vissa håll i landet där det är problem att rekrytera tandvårdspersonal kan väntetiderna vara väsentligt längre än de tre år som Socialstyrelsen har som riktlinje. Samytt har tidigare rapporterat om situationen i Västernorrland där svenskar kan få vänta i upp till sju år för att få komma till Folktandvården.

Det finns också exempel där Folktandvården säger rent ut att man vägrar ta emot svenska barn och endast behandlar ”asylbarn”. Även på andra håll är man tydlig med att de långa väntetiderna för svenskar beror på ”nyanlända ungdomar med mycket stort vårdbehov”.