Efter att Anders Tegnell i en intervju med Sveriges Radio uttalat sig om italiensk sjukvård går Italiens ambassadör i Sverige ut för andra gången på kort tid med kritik mot statsepidemiologen, denna gång även för att rätta uppgifter.

Det var i SR P1:s söndagsintervju Tegnell deltog och uttalade sig om situationen för äldrevården i Sverige under pandemin och jämförde det med Italien.

– Jag hade trott att vi i ett modernt och rikt samhälle som Sverige borde kunna skydda våra äldre. Det ska inte behöva vara som det såg ut i Kina eller kanske till och med i Italien, där man har mindre resurser för sådant, sa Tegnell.

Uttalandet fick den italienske ambassadören i Sverige, Mario Cospito, att skriva ett pressmeddelande som publicerades på onsdagen.

Bättre rustat sjukvårdssystem

Cospito påpekar bland annat att den italienska sjukvården rankas som näst bäst i världen medan Sverige har plats 23.

Vidare skriver Cospito även att medellivslängden är längre i Italien än Sverige och att landet har 3,4 sjukhusplatser per 1 000 invånare jämfört med Sveriges 2,2.

”Alla personer utanför Italiens gränser borde lovorda och vara solidariska med vårt land – och det även då vi lät andra länder, däribland Sverige, få den respit, som vi själva nekades på grund av ödets nyck”, skriver ambassadören.

”Ingen fotbollsmatch”

Förra gången Mario Cospito gick ut och kritiserade Tegnell var i mars då statsepidemiologen uppgett att Sverige ”har betydligt bättre förutsättningar, både att hantera den och att jobba med så att vi slipper hamna i det läget”, vilket syftade på dåvarande situationen i norra Italien.

Det finns i skrivande stund mer än 5000 intensivvårdplatser, och det finns tusentals platser som kan iordningsställas vid behov. I dagsläget, behöver bara 10% av de smittade vårdas på intensivavdelningen, med en täckningsgrad av 6% av de tillgängliga platserna. Ingen har hittils ifrågasatt det italienska nationella sjukvårdsystemet i bekämpningen av COVID-19. Både WHO och den Europeiska Unionen har alltid, även genom ECDC-institutet i Stockholm, visat fullt stöd för Italiens agerande. Det har inte påvisats fall där vård har nekats de smittade eller de allvarligt sjuka. I Italien finns, dessutom, en omfattande struktur av privata sjukhus och kliniker beredda att rycka in för att erbjuda stöd till det nationella sjukvårdsystemet.

Avslutningsvis underströk Cospito att ”bekämpningen av smittspridningen som kan leda till COVID-19 är inte en fotbollsmatch” och att de läkare och sjuksköterskor som arbetar dygnet runt förtjänar all respekt och beundran.