Sedan den 1 juli har Skatteverket möjligheten att själva utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter med syftet att komma åt kriminella gäng.

Enligt flertalet rapporter har den organiserade brottsligheten blivit allt bättre på att utnyttja brister i myndigheternas handläggning och många använder falska identiteter, målvakter och bulvaner. Detta kan Skatteverkets underrättelsetjänst nu utreda.

– Är det något som den organiserade brottsligheten gör så är det att tvätta pengar. Det här är ytterligare ett steg att bekämpa den organiserade brottsligheten, säger finansminister Magdalena Andersson (S) till Dagens Nyheter.

Den speciella avdelningen på myndigheten har 45 tjänster och man kartlägger såväl individer som bolag som misstänks vara inblandade i organiserad brottslighet. Man samarbetar med andra kriminalunderrättelsetjänster och ingår i Nationellt underrättelsecentrum som består av sammanlagt tolv myndigheter, bland andra Försäkringskassan och Ekobrottsmyndigheten.

Till skillnad från Skatteverkets andra avdelningar har underrättelsetjänsten rätt att bedriva även fysisk spaning mot personer och kan arbeta dolt på internet.

Myndighetsgemensam satsning
I maj meddelade polisen att fem myndigheter går samman för att gemensamt öka kunskapen bland unga vuxna och vända trenden med penning- och styrelsemålvakter.

– Vi kan se att kriminella nätverk allt oftare använder ungdomar eller unga vuxna som penningmålvakter och styrelsemålvakter. Många gånger används också närstående till kriminella som styrelsemålvakter. Det finns en okunnighet kring den här typen av brott. Många är helt ovetande om att de begår en brottslig handling som kan leda till både böter och fängelse, säger Linda Staaf, chef för underrättelseenheten vid nationella operativa avdelningen, Noa.

De fem myndigheterna är Polisen, Skatteverket, Bolagsverket, Ekobrottsmyndigheten och Kronofogden.

– Det är viktigt att vi får stopp på flöden av brottspengar som tvättas. De kan många gånger kopplas samman med grova vapen- och narkotikabrott, vilket gynnar tungt kriminella nätverk. Genom att gå ut gemensamt med flera myndigheter arbetar vi på flera fronter för att öka medvetenheten i samhället och förhoppningsvis kan det bidra till att färre rekryteras, säger Linda Staaf.