I Ryssland har president Vladimir Putin nu godkänt lagar som förbjuder medborgare och sajter att sprida vad myndigheterna anser vara falska nyheter. Den som fälls för sådant brott eller för att visa ”uppenbar respektlöshet” mot staten straffas med böter. Det uppger bland annat SVT Text med nyhetsbyrån TT-Reuters som källa.

Myndigheter ges för att upprätthålla lagen befogenhet att blockera webbplatser som anses bryta mot förbudet och som inte själva på uppmaning avpublicerar sådant material.

Det bakomliggande lagförslaget har fått kritik för att i praktiken leda till att statlig censur införs. Från statens sida anser man dock att en sådan lag behövs för att bekämpa falsk nyhetsrapportering.