Det är invandrare som ligger bakom de flesta våldtäkterna i Sverige. Det råkade en forskargrupp vid Lunds universitet komma fram till i en färsk rapport. Nu är de rädda för att drabbas av repressalier på grund av sina politiskt inkorrekta upptäckter.
– Det är ett ämne som är glödhett, säger den ansvariga professorn Kristina Sundquist till Samnytt.

Det var igår som rapporten ”Swedish rape offenders — a latent class analysis” publicerades i Forensic Sciences Research. I studien har fyra forskare vid Lunds universitet studerat alla personer mellan 15 och 65 år som dömdes för våldtäkt eller försök till våldtäkt mellan år 2000 och 2015.

Syftet med studien är att skapa fördjupad kunskap om våldtäktsmännens bakgrund och se om det är information som går att använda i det brottsförebyggande arbetet. Ardavan Khoshnood är docent i akutsjukvård och rapportens huvudförfattare. Han berättar för Samnytt att det rör sig om en av de mest omfattande studier av våldtäktsmän som gjorts i Sverige.

– Det är mer än 3 000 personer vi har tittat på, det är en av de största studierna i Sverige, säger han.

60 procent invandrare

En sak som forskarna kommer fram till i studien är att 60 procent av våldtäkterna mellan år 2000 och 2015 begicks av invandrare som antingen är födda i ett annat land eller har minst en förälder född i ett annat land. Omkring 40 procent av de dömda våldtäktsmännen är utlandsfödda.

– Det är en väldigt hög siffra, konstaterar Ardavan Khoshnood, som själv har iransk invandrarbakgrund.

– Jag blev överraskad att det var så pass mycket. Att det skulle finnas en överrepresentation av utländska blev jag inte överraskad av, men att den skulle vara så hög som 60 procent, det är jag lite överraskad av.

Forskarna saknar svar på varför så stor andel av våldtäktsmännen är invandrare.

– Den viktigaste frågan för mig blir nu varför det är på detta sättet. Det är ingenting vi har studerat. Det vet vi inte. Jag har inget svar på det, säger Ardavan Khoshnood.

Många våldtäktsmän tidigare ostraffade

Nästan tre fjärdedelar av våldtäkterna begås av individer som placerats i en så kallad ”Low Offending Class”. Det är människor som har få eller inga tidigare domar mot sig när de döms för våldtäkt.

– Det är lite bekymmersamt, säger Ardavan Khoshnood.

– Low offending är personer som polisen inte har koll på. High offending är personer som polisen har koll på.

Han frågar sig hur samhället ska kunna förebygga våldtäkter begångna av förövare som inte är kända för tidigare brottslighet.

– Det är de frågorna som snurrar i huvudet på mig, konstaterar Ardavan Khoshnood.

Ardavan Khoshnood är en av forskarna bakom studien. Foto: Lunds universitet

Upptäckte invandrares överrepresentation – av en slump

Kristina Sundquist är professor i allmänmedicin och klinisk epidemiologi och är ansvarig professor för våldtäktsrapporten. Hon berättar för Samnytt att forskarna inte räknat med att så många våldtäktsmän skulle vara invandrare. Det var en upptäckt som de råkade göra ändå.

– Det var ett bifynd. Syftet med studien var att ta med alla våldtäktsmän och karaktärisera dem med hjälp av en latent klassanalys. Då ingick inte invandrarbakgrund som en variabel i den analysen, utan vi ville se om de hade mycket övrig brottslighet, social ohälsa, socialbidrag med mera, berättar hon och fortsätter:

– Invandrare var bara en variabel, och det blev ett ganska anmärkningsvärt fynd i och med det var många invandrare och utlandsfödda i den här gruppen.

Kristina Sundquist misstänker att så kallade socioekonomiska faktorer ligger bakom invandrares överrepresentation när det gäller våldtäkter.

– Det kan vara så att invandrare i större utsträckning lever på samhällets baksidor. Missbruk och kriminalitet går hand i hand, säger hon.

Svenska våldtäktsmän oftare tidigare kriminella

Ytterligare en upptäckt som forskarna gjorde, men som de medvetet valde att utelämna ur rapporten, är att svenska våldtäktsmän oftare än invandrade våldtäktsmän har en historia av tidigare brottslighet. Omvänt är invandrare som våldtar i större utsträckning tidigare ostraffade. Invandrarna utgör en relativt sett större andel av den så kallade ”Low offending class” – en av de kategorier som forskarna delat upp våldtäktsmännen i.

– Vi såg de här skillnaderna och vi ville inte att folk skulle säga att: När svenskar våldtar, så beror det på att de har en massa andra problem, men när invandrare våldtar så gör de det ändå, utan att de har en massa andra problem. Det skulle kunna feltolkas, säger Kristina Sundquist.

– Vi är extremt försiktiga med allting vi gör när det gäller invandrare. Vi bedriver ganska mycket forskning på invandrares hälsa vid vår forskningsenhet, påpekar Sundquist och fortsätter:

– Nu har vi även kommit in på kriminalitet, eftersom det också är kopplat till dålig hälsa, så vi är otroligt medvetna om att vi måste vara extremt försiktiga när vi skriver våra artiklar.

Forskarna rädda för repressalier efter studien

Kristina Sundquist uttrycker vid flera tillfällen farhågor för att hon som ansvarig professor, tillsammans med de övriga forskarna, kan komma att ”få problem” när studien om invandrarnas överrepresentation bland våldtäktsmännen uppmärksammas i media.

– Du kan själv förstå varför, säger hon.

– Vi förstår att det här kommer ge återverkningar eftersom det är ett ämne som är glödhett. Den här studien visar att det finns en överrepresentation.

”Folk vet vad de får säga och inte får säga”

Sundquist vill inte närmare precisera vad det är för problem eller negativa konsekvenser hon bekymrar sig för, eller om det är reaktioner från media, allmänheten eller sin arbetsgivare som oroar.

– Det är väl inte så svårt att räkna ut, svarar hon undvikande innan hon talar ut om vad hon menar:

– Det vore naivt att säga att det inte drabbar oss, varför skulle annars folk vara så otroligt tysta med vad de egentligen tänker? Den större delen av befolkningen tycker exempelvis att invandringen bör minska, men det är ändå ingen som säger det vid fikabordet. Inte i särskilt stor utsträckning. Folk vet vad de får säga och inte får säga. Det är extremt känsliga frågor, säger professor Kristina Sundquist.

Gillade du den här artikeln?

Donera då en slant till tidningen. Utan ditt stöd kan vi inte fortsätta att granska etablissemanget.

Du kan swisha 123 083 3350, fylla i formuläret nedan eller klicka här för övriga alternativ.