Rapporter har under flera år strömmat in om att andelen radikala bland invandrade muslimer i de europeiska länderna ökar. I Frankrike visar en undersökning som gjorts i spåren av den senaste tidens muslimska terrordåd att landets muslimska befolkning blir alltmer separatistisk och att en majoritet anser att sharialag står över fransk lag.

LÄS ÄVEN: Europas muslimer blir mer radikala

Frankrike är ett av de länder i Europa som drabbats hårdast av den invandringsrelaterade muslimska terrorismen. Efter bland annat halshuggningen av en lärare nyligen som visat Muhammedkarikatyrer i sin undervisning om yttrandefrihet, har en opinionsundersökning genomförts i landet för att ta temperaturen på hur stort stöd radikala och med franska demokratiska värderingar inkompatibla tolkningar av islam har i det så kallade muslimska civilsamhället.

LÄS ÄVEN: Hälften av Frankrikes muslimer vill ha sharialagar

Det brutala mordet på Samuel Paty skedde med hänvisning till sharialag och dess religiösa förbud att smäda profeten. President Emmanuel Macron har efter det och flera andra muslimska terrordåd den senaste tiden aviserat hårdare nypor mot muslimsk radikalism och separatism i Frankrike. En studie har med anledning av det genomförts för att utröna hur stort stöd respektive motstånd det finns hos befolkningen mot en sådan politik.

Studien som genomförts av French Institute of Public Opinion (IFOP) påvisar en stor och ökande klyfta mellan fransmän och invandrade muslimer. Bland annat har framkommit att en betydande och växande andel – i vissa åldersgrupper en majoritet – av den muslimska gruppen anser att islamiska sharialag står över fransk lag.

Hos unga muslimer (under 25 år) svarar hela 57 procent att sharia har prioritet över franska lagar. Det är en ökning med 10 procentenheter på bara fyra år. För den muslimska befolkningen som helhet är siffran också hög – 38 procent delar den uppfattningen.

LÄS ÄVEN: Forskare: ”Inget västerländskt samhälle har lyckats integrera muslimer”

Studien har även jämfört olika religiösa grupper sinsemellan i det här avseendet och det visar sig att muslimer sticker ut. Exempelvis är det endast 15 procent av landets bekännande katoliker som anser att religiösa påbud är jämförbara med eller trumfar fransk lag.

Beträffande lärares rätt att visa karikatyrer av religiösa gestalter var skillnaden mellan muslimer och andra grupper ännu större. 66 procent av de tillfrågade muslimerna anser att det ska vara förbjudet att visa skämtteckningar av Muhammed. Bland övriga, inklusive landets katoliker, är det tvärtom en mycket stor majoritet, 80 procent, som tycker att det ska vara tillåtet med satirteckningar av såväl Muhammed som andra religiösa personer..

Sju av tio tillfrågade muslimer anser också att det är fel att stänga ned radikala moskéer och muslimska organisationer som uppviglat till våldsanvändning som en del av jihad. Bland den övriga franska befolkningen var siffrorna de omvända.

LÄS ÄVEN: Rapport: 8 av 10 från muslimska länder vill förbjuda islamkritik

Stödet för separatism bland muslimer är ytterligare något som studien undersökt och visat sig vara stort. Åtta av tio muslimer vill exempelvis ha könsseparatism på offentliga badhus och undervisning på arabiska i skolorna. Bland icke.muslimer är en överväldigande majoritet emot båda dessa saker.

Att radikal islam har ett starkare fäste bland unga, ofta infödda andra generationens, muslimska invandrare jämfört med sina föräldrar är något som setts även i andra undersökningar och rest frågor kring hur integrationspolitiken fungerat. Även i andra länder som Storbritannien och Sverige har en sådan utveckling konstaterats i ett flertal undersökningar.