Elen i södra Sverige hade kostat neremot hälften så mycket den gångna hösten om två kärnkraftsreaktorer i Ringhals inte stängts i förtid. Det framgår av en ännu inte publicerad studie från Energiforsk AB.
– Det var mer än jag trodde i alla fall, säger Energiforsks VD Markus Wråke till Samnytt.

Var det rätt eller fel att stänga de två reaktorerna 1 och 2 vid Ringhals kärnkraftverk i förtid? Det är en fråga som ställts på sin spets i synnerhet den gångna hösten och nu under vintern med skenande elpriser i södra Sverige.

LÄS ÄVEN: Centerpartiet: Putin som ligger bakom de höga elpriserna

Frågan har fått energiforskningsföretaget Energiforsk AB, vars ena hälft ägs av Energiföretagen Sverige och resterande del ägs av det statliga affärsverket Svenska kraftnät, Energigas Sverige Service och Swedegas, att sätta sig och räkna på elpriserna.

– Det har varit mycket diskussioner om det där, konstaterar Energiforsks VD Markus Wråke när Samnytt pratar med honom.

– Vissa har sagt att om bara Ringhals hade funnits, så hade allt varit frid och fröjd. Andra har sagt att det inte hade spelat någon roll. En tredje grupp har sagt att det varit mycket bättre med vindkraft. En fjärde säger att det är sladdarna till kontinenten som är problemet. Så jag tänkte att vi får titta närmare på det här, så vi har lite att stå på, så det är bakgrunden.

Avancerad kraftmarknadsmodell

Det forskarna tittat på är elområdena SE3 och SE4 mellan september och november förra året. Då var elpriset i snitt 80 öre per kilowattimme i SE3, där bland annat Stockholm och Göteborg ligger, och 1:10 i SE4 i sydligaste Sverige, där Malmö ligger.

– Vi använde en kraftmarknadsmodell, som används när man försöker förutse elpriser, säger Wråke.

LÄS ÄVEN: Norge stänger av strömmen till Sverige efter elnätsbråk

– Vi använde den modellen för att återskapa de priser som var i höstas för att kalibrera modellen. Redan det är ganska svårt. Vi stoppade in alla priser på naturgas, hur mycket det blåst, CO2-priser och så, och så har vi kört den modellen fram och tillbaka tills vi tycker att det stämmer med hur det var i höstas.

När forskarna därefter testade att se hur elpriserna enligt modellen påverkades av att de stängda reaktorerna i Ringhals lades in i den, kunde de få fram en uppskattning av hur mycket dyrare elen blivit av att reaktorerna stängdes.

Nästan halva elpriset

Resultatet som Elforsk kom fram till var att priserna i genomsnitt hamnat på omkring 45 och 75 öre för SE3 respektive SE4 om Ringhals 1 och 2 fortfarande varit i drift.

– Vi kom fram till att priserna hade varit mycket lägre. Det var mer än jag trodde i alla fall, konstaterar Wråke.

LÄS ÄVEN: Elpriset på väg mot nytt rekord

Däremot, säger Wråke, hade elpriserna ändå rusat iväg vissa dagar, även med Ringhals 1 och 2, vilket beror på att det svenska elnätet är sammankopplat med kontinenten.

– De absoluta topparna hade nog funnits kvar. Den stora skillnaden är att vi hade fått färre timmar med ganska höga elpriser, det är det som är den stora skillnaden, säger han.

Även räknat på vindkraft

Elforsk har även räknat på hur elpriserna hade påverkats om en stor havsbaserad vindkraftspark på 3500 MW byggts i SE4. Det kan jämföras med storleken på den vindkraftspark som planeras utanför Stockholms skärgård, som om den byggs hamnar i SE3.

– Priseffekten är ungefär lika stor om vi haft 3,5 gigawatt havsbaserad vind eller om Ringhals 1 och 2 fortfarande varit i drift. Det är mellan 30 och 50 procent beroende på vilket case man tittar på, säger Markus Wråke.

LÄS MER: AVSLÖJAR: Ska rädda Stockholm med rekordstora vindkraftverk – har inte byggt vindkraft tidigare

Med en stor vindkraftspark istället för två kärnkraftsreaktorer hade priserna landat på runt 50 respektive 65 öre i SE3 och SE4.

– Det här är ett snitt mellan de tre månaderna. Priserna varierar mer med vindkraft, av naturliga skäl, men det är inte dramatiskt mycket mer, påpekar Wråke.

Säger inte att det varit klokt

Markus Wråke understryker att det enda Energiforsk tittat på är hur elpriserna hade påverkats mellan september och november om Ringhals 1 och 2 fortfarande varit i drift, respektive om det byggts en stor vindkraftspark i södra Sverige.

– Det här säger ingenting om det varit klokt att hålla igång Ringhals 1 och 2, eller för all del bygga en vindkraftspark. Det säger att det med all sannolikhet varit lönsamt just de här månaderna om man varit ägare till vindkraftverk som redan stod där, men det kostar ganska mycket att bygga dem. Det hade också kostat att investera pengar i Ringhals för att hålla igång de reaktorerna, så det är inte alls säkert att det hade varit lönsamt, säger han.

– Det säger heller inte att det varit det bästa sättet att hålla nere elpriserna på. Ett annat sätt hade varit att bygga tjockare sladdar till Norrland, för där kostade elen 35-40 öre hela hösten, och ibland 20, säger Markus Wråke.

LÄS ÄVEN: Så tjänar staten miljarder på elkrisen – ”Elpriserna går i spagat”