På torsdagen släpptes en ny rapport av Göran Adamsson, docent i sociologi vid högskolan i Väst och en PhD från London School of Economics and Political Science. I rapporten presenteras fakta om Sveriges statistik över brottslighet i förhållande till invandrare – fakta som Brå inte fått undersöka sedan 2005. För första gången någonsin kan vi läsa statistik som vittnar om att invandrare står för en tydlig majoritet av alla brott som begås i Sverige.

År 2005 tog myndigheten Brottsförebyggande rådet (Brå) fram en studie över brott i förhållande till ursprung. Regeringen har sedan dess motarbetat fler liknande studier då man tyckt att det varit ”onödigt”.

Bland annat har Kent Ekeroth (SD) lämnat in flera motioner i ämnet och i februari år 2016 ställde han även en fråga till justitieminister Morgan Johansson (S) om de ämnar beställa en ny sådan rapport. I svaret till Ekeroth skrev Johansson bland annat:

Regeringens utgångspunkt är att Brås resurser bör användas till att ta fram kunskap som kan göra skillnad för rättsväsendets arbete [..]

Mot bakgrund av tidigare studier ser jag inte att ytterligare en rapport om registrerad brottslighet och individers ursprung skulle tillföra kunskap med potential att förbättra det svenska samhället, och jag har därför inte för avsikt att ge Brå något sådant uppdrag.

Ny privat studie presenteras

Ekeroth skrev även flera debattartiklar i ämnet, bland annat i Göteborgsposten, där han skrev följande som ett svar på den kritik etablissemanget riktade mot hans förslag om ny statistik om invandrares brottslighet:

Att det finns ett sådant kompakt motstånd mot att få en så bra bild av verkligheten som möjligt är problematiskt. I min tankevärld kan fakta aldrig vara vare sig konservativ eller liberal, kommunistisk, fascistisk eller rasistisk. Fakta är bara fakta och den borde alltid vara eftersträvansvärd, oavsett politisk hemvist. För utan den – hur ska vi kunna ta rätt beslut för vårt samhälles fortsatta utveckling?

Nu har alltså en ny efterlängtad studie presenterats – men inte av staten. Det är en privat forskare som tagit initiativet för att visa sambanden mellan brottslighet och utrikesfödda. Rapporten är finansierad av Patrik Engellau och Det Goda Samhället, DGS, där författaren enligt utsaga fått stor hjälp av Tino Sanandaji.

Han förklarar sin rapport i GP.

Om statistiska data underblåser högervindar är det inte statistikens fel. Det blir inte mindre sant bara för att vi inte tycker om det. Vi måste hålla fast vid fakta i samhällsanalysen oavsett om resultatet är behagligt eller oroväckande.

Statistiken som är hämtad från BRÅ visar att andelen brott som är registrerade på personer med utländsk bakgrund ökade kraftigt mellan 1985–89, och 2013–17, från 32 procent till 58 procent. För våldsbrott är risken ännu större: andel mordmisstänkta med utländsk bakgrund ökade från 42 procent till 72 procent.

Invandrare som inte är folkbokförda i Sverige står för mycket kriminalitet

I studien framgår också att 13 procent av alla brott som begås i Sverige begås av personer som inte är folkbokförda här. Där inkluderas nyanlända, utländska ligor, tillfälliga besökare, papperslösa invandrare med samordningsnummer samt ”spökpersoner”.

37 procent av alla brott som begås av invandrare idag är registrerade på personer som inte är folkbokförda i Sverige. Detta rapporterar inte de gamla medierna om.

För första gången någonsin står invandrare för majoriteten av alla brott. Faksimil: Rapporten ”Invandring och brottslighet”

Totalt står personer med invandrarbakgrund för 58 procent av alla brott som begås av Sverige idag. Deras procentandel av Sveriges befolkning är 33 procent.

Att presentera fakta har tidigare kallats rasistiskt

Dödligt våld bland personer med svenskt ursprung har minskat precis som i våra grannländer. Det är invandrare som pressar upp siffrorna.

I en ledare som publicerades i Aftonbladet 2002 varnar man Brå under rubriken ”Stärk inte rasistiska fördomar, Brå!”. Nu visar statistik att det som tidigare kallats rasistiska fördomar är fakta i dagens Sverige.

Faksimil: Studien ”Invandring och brottslighet”.

Personer med utländsk bakgrund är 2,6 gånger mer sannolika att vara registrerade för att ha begått brott än personer med svensk bakgrund. Vad gäller grova våldsbrott är siffran ännu högre.