En turkisk parlamentarisk kommission har godkänt ett utkast till lag om sociala medier som inför fängelsestraff för spridning av så kallade falska nyheter på internet.

Den digitala censurlagen, som nu ska behandlas av generalförsamlingen, föreskriver fängelsestraff på mellan ett och tre år för offentligt spridd så kallad falsk information på internet om nationell säkerhet, allmän ordning eller allmän folkhälsa som skapar oro, rädsla eller panik bland befolkningen alternativt stör den allmänna freden.

I december stämplade president Erdoğan sociala medier som ett av de främsta hoten mot demokratin och sa att hans regering skulle kriminalisera spridning av falska nyheter och desinformation på nätet.

LÄS ÄVEN: Turkiet STOPPAR Sveriges Nato-inträde

Presidentens kritiker säger att straffen är ytterligare ett exempel på ett slag mot demokrati, yttrandefrihet och invändningar mot hans enmansstyre.

Enligt Committee to Protect Journalists (CPJ) kommer lagen att användas som ett extra verktyg för att åtala journalister.

Den nya lagen misslyckas dock med att definiera vad som utgör vilseledande information eller vem som ska definiera vad det är.

Personlig information

En representant för sociala medier i Turkiet kommer att vara skyldig att tillhandahålla personlig information om alla som skapar eller sprider innehåll som anses vara ett brott. Om representanten vägrar att ge den begärda informationen till myndigheterna kommer internettrafikens bandbredd för plattformen att minska med 90 procent.

LÄS ÄVEN: Erdogan: SVT-intervjuer med terrorister hinder för Nato-medlemskap

Turkiets sociala medielagar uppdaterades i juli 2021 för att kräva att dessa öppnar kontor i landet och utser representanter som är turkiska medborgare. De som vägrade ställdes inför miljontals lira i böter, bandbreddsbegränsning och eventuella förbud.