➤ TIGGERIET På tisdagen presenteras ännu en undersökning som visar att en majoritet av svenska folket är för ett tiggeriförbud.

Inizio har på uppdrag av Aftonbladet intervjuat 2 342 personer, varav 57 procent vill ha ett tiggeriförbud. Det är en ökning med tre procentenheter jämfört med då man ställde samma fråga i april. Bara 16 procent vill att tiggeri ska vara fritt att utöva.

Starkast stöd för ett förbud finns bland medelålders män och SD-väljare – nio av tio Sverigedemokrater är positivt inställda till ett förbud medan motsvarande andel bland alliansens och de rödgrönas väljare ligger på 64 respektive 35 procent.