I en vägledande dom från den 12 juni kom Kammarrätten i Jönköping fram till att personer gifta med andra personer som ingår i polygama äktenskap ska räknas som ensamstående för utbetalningen av bostadsbidrag. Bostadsbidrag för ensamstående ligger på en högre nivå än för familjer med två makar. Enligt Försäkringskassans kundtjänst får exempelvis en ensamstående förälder med ett barn drygt ettusen kronor per månad mer än om det skulle vara två föräldrar.

Det var det allmänna ombudet för socialförsäkringen som överklagade ett beslut av Försäkringskassan från den 19 juni 2017 om att bevilja bostadsbidrag till en gift kvinna med ursprung i Mellanöstern med tre barn som om hon var ensamstående. Anledningen till detta var att kvinnan var gift med en man som samtidigt var gift med en annan kvinna. Mannen bodde växelvis med båda hustrurna.

Kvinnan uppgav själv till Försäkringskassan att var hon gift och bör betraktas som så. Men trots detta bedömde Försäkringskassan att mannen är folkbokförd bara hos den andra frun – och därför ska kvinnan få fullt bostadsbidrag som ensamstående.

Det allmänna ombudet anställs av Försäkringskassan, men ska agera oberoende av myndigheten och främst söka vägledning i oklara och prejudicerande fall. I det här fallet överklagade ombudet beslutet för att myndigheten ska få en vägledning från domstolar i hur regelverket ska tillämpas.

Beslutet överklagades först till förvaltningsrätten i Linköping som i januari 2018 avgjorde att Försäkringskassans beslut ska stå sig och att kvinnan därmed ska betraktas som ensamstående i bostadsbidragshänseende.

”Enligt hennes religion får en man ha maximalt fyra fruar.” står det bland annat att läsa i domen.

LÄS ÄVEN: Nacka kommun köpte tre bostadsrätter för månggift nyanländ från Syrien

Förvaltningsrätten medger i domen att kvinnan ”de facto inte är ensamstående, utan har en make som hon har barn tillsammans med och som i vart fall periodvis bor tillsammans med henne i den lägenhet som hon ansöker om bostadsbidrag för.”

Men denna omständighet anses inte stå i vägen för beslutet att bevilja henne bidrag som ensamstående.

Den 12 juni har Kammarrätten i Jönköping tillstyrkt förvaltningsrättens bedömning. Därmed blir det en vägledande dom för Försäkringskassan som ska avgöra alla liknande ärenden i framtiden enligt domens resonemang.

Enligt Skatteverkets senaste uppskattning finns det cirka 300 månggifta i Sverige. De flesta av dem kommer från landsbygdsområden i Mellanöstern och Somalia, eftersom månggifte anses att vara förlegat i större städer i muslimska länder. I sådana konstellationer är det vanligtvis mannen som har rollen som familjens överhuvud och tar hand om familjens gemensamma ekonomiska tillgångar. Därför kommer bostadsbidrag som betalas ut till kvinnor i sådana äktenskap att tillfalla män.

Den senaste gången problematik med månggifte uppmärksammades i Sverige var i höstas när det kom till allmänhetens kännedom att Nacka kommun hade köpt tre bostadsrätter för en syrisk man med tre fruar och sexton barn för sammanlagt 14 miljoner kronor. Enligt en beräkning som Samhällsnytt gjorde då kommer polygamisten med sin familj att kosta svenska skattebetalare 8,2 miljoner kronor i bidrag under deras första åtta år i landet.

LÄS MER: Nacka-polygamisten kommer kosta samhället miljoner innan pension

Domen kan laddas ned och läsas på följande länk: Mål nr 664-18.