Polisen i det största tyska förbundslandet Nordrhein-Westfalen ska i de fall den misstänktas skuld står bortom all rimlig tvivel även ange dennes nationalitet. Beslutet välkomnas av Volker Stennei, talesperson för den tyska pressföreningen.

– Jag är säker på att transparens är det bästa medlet mot klumpiga försök att vilseleda, säger Nordrhein-Westfalens inrikesminister Herbert Reul från Angela Merkels CDU.

Enligt Herbert Reul är angiven nationalitet en del i ett större arbete för ökad transparens.

Ifall polisen går ut med en misstänkt brottslings nationalitet varierar mellan de tyska delstaterna. I vissa fall avslöjar man detta endast då det bedöms vara relevant för brottet ifråga, då det har varit en motiverande faktor.

Kontroversiellt
Nationalitet i denna kontext ger ofta upphov till kontrovers i Tyskland. Att man undviker det påstås bero på att man inte vill riskera diskriminering av minoriteter. Kritiker menar dock att tysk polis och media undanhåller relevant information för att dämpa kritik mot förbundskansler Angela Merkels invandringspolitik vilket ledde till att över en miljon migranter släpptes in bara under 2015.

Ett exempel på detta mörkande är Köln på nyårsafton 2015 då det skulle visa sig att det varit framför allt nordafrikanska migranter som ägnat sig åt massövergrepp på framför allt tyska kvinnor.

Pressetiska regler
I Sverige är det de så kallade pressetiska reglerna som reglerar mediernas rapportering kring bland annat etnicitet.

Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande.

Reglerna stipulerar samtidigt att ”Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling”.