2035 kan bli året då det inte längre blir tillåtet att köra traditionell bil i Europa, i varje fall om nomenklaturan i Bryssel får fortsätta bestämma över EU:s medlemsländer på samma sätt som idag. Men redan om tre år kan den frihet bilen innebär bli ett minne blott för många, när EU-nomenklaturan nu inte bara ger sig på utsläppen från motorer utan också från däck och bromsar.

Inom kort lanseras de nya så kallade Euro 7-kraven för vägfordon. Nytt är att utsläppskraven inte bara omfattar vad som kommer ur avgasröret utan också vad som frigörs genom slitage på bromsbelägg och däck.

De nya kraven som ska vara på plats redan om tre år och blir överstatligt tvingande för alla EU-länder kan innebära att många bilar som rullar på vägarna idag blir olagliga eller måste ändras för dyra pengar. EU-kommissionen vill också införa en bortre gräns i tid och körsträcka för nya fordon efter vilken de ska tvingas tas ur trafik och skrotas.

Får rulla max tio år eller 20 tusen mil

Förslaget är att en bil inte ska få rulla på vägarna i mer än tio år eller längre än en sträcka på 20 000 mil. Därefter ska de bli olagliga att bruka. På så sätt kan totalförbudet mot nytillverkade bilar med förbränningsmotorer utvidgas ytterligare genom att också tidigare tillverkade bensin- och dieselfordon olagligförklaras.

De utsläppstester som görs i samband med bilprovning ska enligt EU-kommissionens förslag också göras om. Detta så att de mer påminner om verklig blandad körning. Det kan innebära att många fordon som idag klarar gränsvärdena underkänns och inte längre blir tillåtna att köra.

Införs med hänvisning till ”klimatkris”

Kraven införs delvis med allmänna miljö- och hälsoskäl men främst med hänvisning till den ”klimatkris” som FN hävdar att jorden är stadd i. Samtidigt ifrågasätts nu allt starkare sådana alarmistiska uttalanden som det nyligen från FN:s generalsekreterare Antonio Guterres om att ”planeten står i brand” som oseriösa och grundlösa.

De nya hårdare reglerna väntas drabba transportbranschen än hårdare än privatbilisterna. En försiktig beräkning är att varje transportfordon måste uppgraderas till en kostnad om minst 25 000 kronor. Andra fordon kan komma att behöva skrotas. Branschen verkar redan idag under press från höga bränslepriser där de ökande kostnaderna är en av de inflationsdrivande faktorerna.

Den nya kraven ska nu föreläggas EU-parlamentet och ministerrådet för godkännande. Om allt går enligt EU-kommissionens plan införs de tvingande från och med 1 juli 2025 för person- och mindre skåpbilar och 1 juli 2027 för större transportfordon och bussar.