Kosttillskott med C-vitamin och andra antioxidanter kan göra mer skada än nytta. Det är slutsatsen i en ny svensk studie från Karolinska institutet, KI. Samtidigt pågår arbete för att ta fram läkemedel.

Antioxidanter motverkar fria syreradikaler som kan ha skadliga effekter i kroppen och är vanligt förekommande i kosttillskott. För höga doser kan dock vara skadliga.

– Man ska inte vara rädd för antioxidanter i vanlig kost men de flesta människor behöver inget extra tillskott av antioxidanter. Det kan rentav vara skadligt för cancerpatienter och personer med ökad cancerrisk, säger forskaren Martin Bergö vid Karolinska institutet till forskning.se.

LÄS ÄVEN: Ett enkelt blodprov kan upptäcka 14 cancertyper tidigt

I den nya studien har forskare undersökt hur antioxidanter påverkar cancertumörer.

– Vi har funnit att antioxidanter aktiverar en mekanism som får cancertumörer att bilda nya blodkärl, vilket är förvånande eftersom man tidigare trott att antioxidanter har en skyddande effekt. Blodkärlen tillför näring som hjälper tumören att växa och sprida sig i kroppen, säger Martin Bergö.

C- och E-vitamin

Tidigare har samma grupp forskare visat att antioxidanter som C- och E-vitamin påskyndar tillväxten och spridningen av lungcancer. Detta sker genom att stabilisera proteinet BACH1 vilket aktiveras när nivån av fria syreradikaler sjunker.

Stabiliseringen inträffar exempelvis då extra antioxidanter tillförs via kosten eller när spontana mutationer i tumörcellerna aktiverar kroppsegna antioxidanter.

Nu har man kunnat visa att aktiveringen av BACH1 leder till ökad nybildning av blodkärl, så kallad angiogenes.

Arbetet för att ta fram läkemedel, angiogenes-hämmare, pågår men hittills har resultaten inte varit så framgångsrika som man hoppats.

Fortsatta studier

I studierna har det visat sig att tumörer där BACH1 var aktiverat, antingen genom tillskott av antioxidanter eller genom överproduktion av proteinet, producerades mer nya blodkärl och var extra känsligt för angiogenes-hämmare.

– Nästa steg är att undersöka i detalj hur nivåerna av syre och fria radikaler kan reglera BACH1-proteinet, och vi kommer fortsätta studera den kliniska betydelsen av våra resultat. Vi kommer också gå vidare med liknande studier i andra cancerformer som bröst-, njur- och hudcancer, säger KI-forskaren Ting Wang.

LÄS ÄVEN: Forskare förbryllas över ökning av cancer hos unga