Efter utdragna förhandlingar har koalitionen mellan kristdemokrater och socialdemokrater lyckats komma överens om att implementera nya striktare migrationslagar där utbildning, ålder och finansiell säkerhet prioriteras.

Med jämna mellanrum pekas Kanada ut som ett lyckat exempel på då invandring och integration fungerar förhållandevis bra. Desto mer sällan nämns dock landets migrationslagar som baseras på meriter och möjlighet till självförsörjning. Detta system kommer nu bli verklighet i Tyskland.

Överenskommelsen gör skillnad på asylsökande och ekonomiska migranter på jakt efter arbete och säkerställer att de som enligt tysk lag har rätt att söka asyl fortfarande kan göra det.

Lagen stipulerar bland annat att icke-EU-medborgare utan högre utbildning eller ett konkret jobberbjudande inte kommer att kunna bosätt sig i Tyskland – invandring av okvalificerade personer från tredje världen är icke önskvärt.

Liksom den kanadensiska modellen ska migranter rankas efter utbildningsnivå, ålder, språkkunskaper, jobberbjudande och finansiell säkerhet.

Överenskommelsen, vars utkast journalister tagit del av, har undertecknats av bland andra inrikesminister Horst Seehofer som i somras hotade avgå ifall migrationslagarna inte skärptes.