En majoritet av de vapenägande Nya Zeeländarna vägrar acceptera det nya vapenförbudet. Endast 530 halvautomatiska vapen har lämnats in, vilket kan jämföras med det totala antalet i privat ägo som uppskattas vara cirka 300 000 fördelat på cirka 250 000 vapenägare.

Precis som terroristen Brenton Harrison Tarrant förutspådde i sitt manifest, ledde hans attack till striktare vapenlagar. Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern meddelade kort efter terrorattacken att hon ämnade kraftigt begränsa medborgarnas rätt till väpnat självförsvar.

LÄS ÄVEN: 49 döda i livestreamad attack mot moské i Nya Zeeland

”Den 15 mars förändrades vår historia för alltid. Nu ändras våra lagar likaså” sa Ardern och hävdade vidare att de hårdare lagarna kommer att göra medborgarna tryggare.

Andra håller inte med. Nya Zeeländska Newsroom rapporterade att det dagarna mellan attacken och de nya lagarnas tillämpning var rusning till vapenhandlarna. Framför allt efterfrågades halvautomatiska vapen, av just den typ som terroristen själv använde.

LÄS ÄVEN: Nya Zeelands premiärminister bar slöja och lovade ändra vapenlagarna

Nu har alltså 250 000 medborgare över en natt blivit kriminella. Företrädare för regeringen hävdar att många valt att inte lämna ifrån sig sina vapen av ren girighet, de vill nämligen bli kompenserade.

”Vi straffas för en utländsk terrorists handlingar”, säger Nicole McKee, sekreterare i Council of Licensed Firearm Owners till NZ Herald och syftar på att Tarrant är från Australien. Hon förklarar vidare: ”Vi kräver att bli korrekt kompenserade när vår egendom beslagtas”.

Folket vill heller inte avväpnas. Vapen är ofta deras enda försvar. Nya Zeeland är glest befolkat och polisen har, precis som på vissa håll i Sverige, stora ytor att täcka.
Enligt en rapport I NZ Herald känner sig medborgarna – i motsats till vad premiärminister Ardern hävdar – tryggare om de får behålla sina vapen än om dessa beslagtas.

LÄS ÄVEN: Jordan Petersons bästsäljare bannlyst efter terrordådet på Nya Zeeland

Vad det Nya Zeeländska folket vill undvika är en situation där brottslingar blir de enda med tillgång till vapen. Att avväpna laglydiga medborgare menar man är fel väg att gå då det ger de kriminella ett övertag. Man menar också att rätten till vapen är en garant för demokratin – en obeväpnad befolkning kan inte göra uppror mot en korrupt stat och kan heller inte försvara sig mot en sådan.

Trots de nya lagarna verkar det Nya Zeeländska folket hålla fast vid den gamla devisen att det är bättre att ha ett vapen och inte behöva det än att inte ha ett vapen när man behöver det.