Traditionell socialdemokratisk politik gick ut på att bygga ett samhälle där alla svenskar genom arbete och flit gavs möjlighet att göra en klassresa. Partiets nya klassresepolitik, som riktar sig till migranter, är i stället att skapa gräddfiler i samhället grundat på ursprung och hudfärg. I Göteborg har det nya S-ledda styret beslutat att nyanlända utan motprestation ska ges förtur till de bostadsområden i staden som har högst status. Sverigedemokraterna är kritiska.

Den förra mandatperioden styrdes Göteborg av de borgerliga forna Allianspartierna. Efter valet i höstas beslutade Centerpartiet att överge det samarbetet vilket öppnade för att Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet kunde gripa makten. Maktskiftet får nu konkreta konsekvenser för bland annat bostadspolitiken.

Redan under det blå styret infördes i Göteborg ett system där de meritokratiska principerna på bostadsmarknaden sattes ur spel så att personer med utländskt ursprung och mörkare hudfärg kunde påräkna särskilda privilegier till bättre bostäder jämfört med infödda och etniskt svenska göteborgare.

Det var ett system som kommunstyrelsens avgående ordförande Axel Josefsson (M), i en kommentar till de mer radikala förändringar i samma riktning som S, V och MP nu genomför, menar ”fungerade bra”. Konkret innebar det närmare en halvering av antalet migranter som behövde börja från botten på bostadsmarknaden och arbeta sig upp från lägenhet i något av stadens ”utsatta” områden till ett boende med högre social status.

I samband med att det nya rödgröna styrets budget klubbades på torsdagen beslöts dock att det som påståtts fungera bra nu ska börja fungera ännu bättre. Nya kommunalrådet Jonas Attenius (S) berättar stolt för stats-TV:s reporter att utländskt ursprung och mörk hudfärg nu ska ge kraftigt förstärkta privilegier på bostadsmarknaden i Göteborg.

– Sedan decennier tillbaka har det varit våra förorter som fått ta det ansvaret, vi vill nu att man placerar nyanlända i de välmående områdena.

Gräddfilen motiveras med att man vill minska segregationen. Men etniskt svenska göteborgare med motsvarande svag socioekonomisk status lämnas utanför programmet.

Etniska privilegier motiveras med språkargument

Att urvalskriterierna för att komma ifråga för gratis klassresa på bostadsmarknaden fokuserar på etnicitet motiveras av Attenius med att det handlar om språket. Efter decennier av extremt hög invandring finns i Göteborg som på de flesta håll i landet bostadsområden där nästan ingen längre talar svenska.

– Det betyder ju oerhört mycket för barnen att bo i ett område där det pratas svenska.

I motsats till svenskar behöver migranter heller inte betala hyran för sina bostäder själva. Det ska i stället infödda göteborgare göra som själva inte omfattas av rätten att få en bostad i ett högstatusområde.

Även om facit varit konstant nedslående beträffande den här gruppens sysselsättningsgrad, även efter lång tid i Sverige, hoppas Attenius på att de migranter som nu får nycklar till bostäder i fina områden på sikt ska kunna betala för sitt boende med egna pengar i motsats till bidragspengar från göteborgarna.

– Sen ska vi jobba vidare med att föräldrarna ska bli självförsörjande och komma in i jobb.

Attenius understryker i sin kommentar till SVT att självförsörjning fortsatt och förstärkt ska vara ”stadens ansvar”, inte migrantens eget.

Sverigedemokraterna kritiska

Alla i Göteborg ser inte lika positivt på de ytterligare förstärkta etniska särrättigheter som nu införs i staden och inte heller lika optimistiskt på att komma i åtnjutande av privilegierna ska leda till en ökad grad av självförsörjning. En som är öppet kritisk är Sverigedemokraternas starke man i staden, Jörgen Fogelklou.

– I Göteborgs utsatta områden påminns invånarna dagligen om socialdemokraternas brutna löften om en bättre samtid och ljusare framtid. Nu vill socialdemokraterna lösa problemen de en gång skapade, med mer av samma politik.

Med hänvisning till att det politiska lag som fattat beslutet lutar långt vänsterut formulerar Fogelklou också en mer allmän kritik mot socialismen genom att citera Storbritanniens legendariske premiärminister och nobelpristagaren Winston Churchill:

– ”Socialism är misslyckandets filosofi, okunnighetens bekräftelse och avundsjukans förkunnelse. Dess inneboende arv är det jämlika delandet av elände.”.