Hos MP tycker man idén är bra. ”Det vore direkt orättvist att ha gräddfiler till en bostad för dem som inte ens är medborgare”, säger SD:s representant.

Bosättningslagen tvingar kommuner att ta emot migranter med uppehållstillstånd. Detta har lett till att migranter fått gå före i bostadsköer eller att man köpt dyra bostadsrätter till dessa.

Initialt var tanken att dessa boenden skulle vara tillfälliga och under 2018 löper denna tvååriga period ut för många.

Sedan lagen trädde i kraft i mars 2016 har Uppsala tagit emot 1 330 migranter som man också gett bostad till. Nu frågar man sig vad man ska göra då kontrakten snart löper ut.

– Huvudregeln är att de här personerna ska klara sig själva och hitta en egen bostad när två år har gått. Men för de som inte hittat en bostad förlänger vi nu kontraktet månad för månad. Många har också kontrakt som gör att de kan bo kvar ytterligare ett år, säger Erik Pelling (S) som är kommunalråd med ansvar för bostadsfrågor och flyktingmottagande, till Upsala Nya Tidning.

Maxtiden för att bo i andra hand är fyra år. Därefter får man besittningsrätt.

Ett alternativ man nu tittar på är att låta nyanlända barnfamiljer bo kvar och alltså överta förstahandskontraktet.

– Ensamstående kan flytta runt på ett annat sätt. Men för familjer där barnen går i skola är det betydligt svårare. Vi ska göra det som är bäst för att dessa människor ska kunna etablera sig i samhället och börja bidra. Då är en bostad viktig, säger Erik Pelling.

Detta skulle innebära att de som står i den allmänna bostadskön får vänta ännu längre.

– Det finns många som har det bekymmersamt på bostadsmarknaden och man kan fråga sig varför vissa grupper ska få mer hjälp än andra till bostad. Det är det som gör den här frågan så svår, säger Erik Pelling.

Sammanlagt rör det sig i dagsläget om ca 480 barnfamiljer i Uppsala och hittills har endast ett fåtal av dessa lyckats stå på egna ben och själva hittat en ny bostad.

Andra lösningar skulle kunna vara jourlägenheter eller vandrarhem. Socialtjänstlagen sätter dock stopp för att barn ska bli hemlösa.

I år kommer dessutom ytterligare ca 300 migranter.

Ska beslutet från 2016 om tillfälliga kontrakt ändras krävs ett beslut i kommunstyrelsen senast i början av nästa år.

Bland partierna är man oense om hur man bör tackla frågan.

Sverigedemokraterna menar att kommunen ska ordna bostad kortast möjligast tid och förespråkar att migranterna ska erbjudas boende i husvagnar.

– Det är väldigt många som behöver en bostad i Uppsala, det vore direkt orättvist att ha gräddfiler till en bostad för dem som inte ens är medborgare, säger Simon Alm (SD).

Hos Miljöpartiet tycker man att idén om förstahandskontrakt låter bra. Det är heller inte orättvist.

– Nej, det är en lösning för att få hela integrationsprocessen att fungera. Målet ska vara att alla så fort som möjligt ska ha arbete och kunna ordna en egen bostad. Sedan behöver kommunen bygga fler hyresrätter med statligt investeringsstöd för små plånböcker, säger Maria Gardfjell (MP).