Ett enkelt blod- eller urinprov kan upptäcka många olika cancertyper i ett tidigt skede. Det hävdar företaget Elypta. Målsättningen är att vuxna över en viss ålder ska erbjudas provtagningen i framtiden för att upptäcka cancer redan innan symptom.

Chalmersavknoppningen Elypta grundades 2017 och har sedan starten tagit in närmare 300 miljoner kronor i investeringar för att bland annat finansiera kliniska studier. I december 2022 publicerade företaget sin hittills största studie där metoden testades på 14 olika cancertyper.

LÄS ÄVEN: Man med aggressiv cancer fick vänta flera år på diagnos

Företagets forskare upptäckte samtliga 14 cancertyper däribland njurcancer och hjärntumörer som annars är svåra att se i ett tidigt skede.

– Vårt test hittar dubbelt så många tumörer i det tidigaste stadiet hos personer som faktiskt tror sig vara friska. Testet är också avsevärt billigare, säger företagets vd Karl Bergman till Ny Teknik.

I dagsläget finns olika screeningmetoder men enbart för några få cancertyper, däribland mammografi för bröstcancer och blodprov som mäter psa-halter för att upptäcka prostatacancer. Men dessa prover upptäcker oftast cancer först när de börjat ge symptom.

Elyptas forskare Francesco Gatto och professor Jens Nielsen har i sina framsteg aanvänt sig av bioinformatik. De analyserar metaboliter i blod- och urinprov – det vill säga restprodukter från kroppens ämnesomsättning.

Forskarna lät algoritmer analysera publicerad data för samtliga metabola processer i kroppen för att se om några typer av metaboliter stack ut. Det visade sig att restprodukter från bildandet av en sorts sockerkedjor, glykosaminoglykaner, var förändrade hos personer som diagnostiserats med cancer.

Screening varje år

Karl Bergman berättar för tidningen att företagets vision är att alla över en viss ålder ska kunna erbjudas en undersökning en gång om året.

– I framtiden tror jag att i stort sett alla vuxna över en viss ålder, kanske 40 år, erbjuds att lämna blod- och/eller urinprov en gång om året för att upptäcka cancrar långt innan de ger symptom. Vårt test kommer inte att kunna hitta allt, men kan kanske kombineras med andra testmetoder, säger Bergman.

LÄS ÄVEN: Långtidsstudie: Aspirin kan minska cancerrisk