I väntan på beslut i sina ansökningar med hänvisning till den så kallade gymnasielagen har många så kallade ”ensamkommande flyktingbarn” blivit hemlösa. I Uppsala öppnar kommunen nu ett nytt härbärge dit bara denna grupp får söka hjälp.

– Dels är det svårt att fullfölja sina studier om man har en så dålig situation att man inte har någonstans att bo. Dels ökar det risken att en del hamnar i kriminalitet, för det finns ju kriminella element som försöker utnyttja situationer, säger Erik Pelling (S), till SVT Nyheter Uppsala.

Det formella beslutet kommer tas i kommunstyrelsen i nästa vecka.

Härbärget är tänkt att fungera som en förlängning av Stadsmissionens fadderverksamhet och sägs vara en tillfällig lösning över vintern, från november till april.