Influensaviruset uppvisar enligt forskare samtliga kännetecken för att kunna anpassa sig till människor. Även om det inte bedöms utgöra ett akut hot i dagsläget kräver det ändå noggrann övervakning menar man.

Viruset har fått namnet G4 EA H1N1 och liknar det som orsakade svininfluensautbrottet 2009. Det kan växa och försöka sig i celler i människans luftvägar.

Man ska ha hittat bevis för nyliga infektioner hos människor som arbetat i slakterier och svinindustrin i Kina då man studerat data från 2011 till 2018.

Vaccin verkningslöst

Influensavaccin som finns i dagsläget verkar inte kunna skydda mot viruset, men kan eventuellt modifieras för att kunna göra det.

Professor Kin-Chow Chang på universitetet i Nottingham säger till BBC att man just nu är fullt upptagna med coronaviruset men att man måste ha koll även på potentiellt nya farliga virus.