Blickarna riktas nu åter mot Italiens inrikesminister Matteo Salvini, som uppmärksammats internationellt för att ha tagit en fast hand om det migrationspolitiska rodret sedan den nya regeringen tillträdde. Det senaste lagförslaget från Salvini är att den utlänning som begår allvarliga brott förverkar sin rätt till att söka asyl. Den som döms för terrorbrott ska också kunna fråntas sitt förvärvade italienska medborgarskap.

Lagförslaget har redan godkänts i senaten med bred majoritet och väntas inom kort också godkännas i underhuset. Förslaget ingår i nationsvänliga Legas paket med vallöften på det migrationspolitiska området.

Ytterligare skärpningar av migrationspolitiken väntas införas under november månad efter godkännande i det italienska parlamentet. Det handlar bland annat om att det blir stopp för att dela ut tvååriga uppehållstillstånd till Migranter som anlänt över Medelhavet men som inte har flyktingstatus.

Var fjärde migrant som anländer till Italiens kust har tidigare tilldelats ett sådant uppehållstillstånd, i synnerhet om det bedömts svårt att återbörda migranten till dennes hemland. När den nya lagen röstas igenom försvinner fasas den typen av uppehållstillstånd ut.

I stället införs en annan typ av humanitära uppehållstillstånd för personer som utsatts för grovt utnyttjande eller våldsbrott, har stort vårdbehov. har flytt från en naturkatastrof eller anses ha bidragit till det italienska samhället. Dessa uppehållstillstånd utfärdas dock på kortare perioder åt gången, ett år eller sex månader.

Även den som sökt asyl som flykting ska som regel få sin ansökan annullerad om uppgifter framkommer som gör att personen bedöms vara farlig för samhället eller döms för brott under ansökningstiden.

Den som redan fått asyl och begår ett sexualbrott, våldsbrott, grovt rån eller narkotikabrott ska kunna få sin asyl upphävd. Den som vistats i Italien längre tid och beviljats medborgarskap ska kunna fråntas det i samband med att vederbörande döms för terrorbrott.

Kritik har riktats mot den nya lagen från vänsterhåll och katolska kyrkan. Man menar att den som fråntas sitt uppehållstillstånd eller medborgarskap inte alltid kommer att återvända till sitt hemland utan leva som illegal i Italien i en känsla av hopplöshet.