I valet fick Sundbyberg i Stockholms län ett nytt styre bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Dessa har nu som ambition att göra Sundbyberg till landets tredje kommun med trängselskatt.

I kommunalvalet blev Socialdemokraterna överlägset största parti med drygt 30 procent av rösterna i kommunen, vilket var en ökning med nästa fem procentenheter jämfört med 2018.

I samband med att det S-ledda styret presenterade budgeten för nästa år framkom att man vill införa trängselskatt för den som kör igenom Enköpingsvägen. Syftet sägs vara att minska genomfartstrafiken.

LÄS ÄVEN: MP-beslutet: Bara elbilar i Stockholm 2024

– Vissa som bor längs med vägen vill inte använda balkongerna för att det låter och dånar. Många upplever också att den är trafikosäker och att köerna är långa. Ett sätt att lösa det är att införa en genomfartsavgift, säger Martin Solberg, gruppledare för Miljöpartiet i Sundbybergs kommun, till DN.

Förslaget, som oppositionen säger nej till, innebär att avgiften enbart ska omfatta de som passerar båda ändarna av vägen innanför kommungränsen, detta så att boende i området inte ska tingas betala då de ska till eller från sitt hem.

Riksdagen avgör

Hur det verkligen sedan eventuellt blir är dock inte upp till kommunen utan riksdagen som måste klubba igenom en lagändring som möjliggör förslaget.

– Jag har ganska låga förväntningar på den högerkonservativa riksdagsmajoriteten och deras klimatambitioner. Men att man aktivt skulle säga nej till kommuner som vill gå före i klimatarbetet vore sensationellt korkat, säger Martin Solberg.

LÄS ÄVEN: Rödgrönt styre vill förbjuda bilar på populär gata i Stockholm

I dagsläget är det bara Stockholm och Göteborg som har trängselskatt i Sverige.