Sverige har världens högsta skattetryck. Den socialdemokratiska regeringen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet menar dock att skatteuttaget behöver öka ytterligare. Uppfinningsrikedomen på vad som kan beskattas är stor och det senaste förslaget handlar om att låta kommunerna beskatta parkeringsplatser.

Det är utredarna på projektet KomPark, som finansieras av Energimyndigheten, som lagt sina pannor i djupa veck. Enligt förslaget ska kommunerna kunna straffbeskatta bland annat parkeringsytor kring stormarknader och varuhus. Tanken enligt Henrik Kloo, transportexpert på forskningsinstitutet IVL som är en av aktörerna i projektet KomPark, är att det ska förmå färre att ta bilen och fler att i stället storhandla till fots eller per cykel och ta IKEA-soffan på bussen.

En annan som uttalat sig lyriskt över förslaget är avpolletterade MP-språkröret Åsa Romson, idag projektdeltagare och miljöjurist på IVL. Inte helt otippat framhåller hon klimat- och miljövinsten med att förmå fler att storhandla på cykel eller medelst kollektivtrafik. Hon menar också att gratis parkering för bilburna kunder är en orättvis förmån visavi den som går, cyklar eller tar bussen.

Faktura i brevlådan hos företagen

Konkret ska en faktura dimpa ned till de företag som erbjuder sina kunder parkeringsplats. Någon garanti för att företagen sedan tar ut den kostnaden på kunderna genom att införa parkeringsavgifter finns emellertid inte, erkänner Henrik Kloo. Det är bara något som han och de övriga utredarna på KomPark förutsätter.

Den stormarknad som vill fortsätta erbjuda gratis parkering kan dock i stället välja att lägga kostnaden på varupriserna, vilket innebär att skattens om styrmedel faller genom att även den som cyklar till Ica MAXI och IKEA får vara med och betala. För stat och kommun blir det dock en ytterligare skatt att ta in, oavsett hur den slår.

Stormarknad kan få betala miljonbelopp

En annan sak som Kloo:s utredarteam ”inte har tänkt på” är hur hög parkeringsskatten ska vara. I Nottingham som man inspirerats av ligger skatten på motsvarande 5 000 kronor per parkeringsruta och år. För en stormarknad med 500 parkeringsplatser skulle fakturan landa på 2,5 miljoner kronor och ännu dyrare för de största IKEA-varuhusen med tusentals p-platser.

De – icke namngivna – kommuner som ställer sig positiva till den nya parkeringsskatten säger att de ska förmå fler att stor och möbelhandla till fots, per cykel eller buss genom att investera de ökade skatteintäkterna på förbättra gång- och cykelleder samt investera i busstrafiken.

Hård kritik från vanligt folk

Teknikens Värld uppmärksammar förslaget i en artikel där man också låter läsarna tycka till om idén att beskatta parkeringsplatser. Bland de i skrivande stund dryga 80 kommentarerna är kritiken genomgående hård, Inte en enda läsare uttrycker sig positivt om förslaget.