En utredning som regeringen begärt föreslår nu en ny lag och förordning om statliga identitetshandlingar. Det innebär bland annat att körkort inte längre blir giltigt som legitimation eftersom de inte anses tillräckligt säkra.

På onsdagen höll utredare Inga-Lill Askerjö och inrikesminister Mikael Damberg (S) en pressträff där man berättade om det nya upplägget för ID-handlingar som man vill införa år 2022.

De nya id-korten kommer att ha både ansiktsbild och fingeravtryck och ska ersätta körkort som giltig identitetshandling eftersom dessa inte anses uppfylla de säkerhetskrav som bör ställas på identitetshandlingar. Körkortet har bland annat en alltför lång giltighetstid och det krävs inte personlig inställelse i samband med förnyelse.

Utredningen föreslår även förstärkt id-skydd mot bakgrund av digitaliseringen i samhället genom en statlig e-legitimation som man bland annat ska kunna använda för att skapa en elektronisk underskrift. På det viset uppges man kunna förhindra identitetsrelaterad brottslighet.

Utredningens förslag kommer att remissbehandlas.