Alla som får socialbidrag i det invandrardominerade ’utsatta området’ Angered i Göteborg ska kontrolleras. Åtgärden vidtas i hopp om att komma till rätta med det utbredda bidragsfusket i stadsdelen. Beslutet stöd av en majoritet av de politiska partierna – bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade nej.

Åtgärden är ett pilotprojekt som sedan ska utvärderas och, om det visar sig ha haft effekt, sedan utvidgas till att omfatta även andra stadsdelar. Två kontrollanter ska anställas på heltid som får befogenhet att samköra ett antal register och ha kontakt med bland annat Skatteverket och Socialtjänsten för att avslöja bidragsfuskare.

Göteborgs ekonomi är hårt ansträngd och man behöver se till så att de skattepengar staden har till sitt förfogande används till vad de är avsedda för. Det är också en rättvisefråga menar man, att bidragen går till verkliga behövande och inte till fuskare – att så sker är viktigt för legitimiteten i de offentliga trygghetssystemen.

Det håller emellertid inte Vänsterpartiet och Miljöpartiet med om, som röstade nej till beslutet. Även fackförbunden Vision och Saco har meddelat negativa synpunkter på beslutet.