Enligt en ny dansk studie ger munskydd ett lågt eller inget skydd mot att smittas av coronaviruset. Men enligt andra studier påstår man att det visst ger ett så pass bra skydd att man förordar obligatorisk användning.

Studien genomfördes i våras där deltagarna uppmanades till fysisk distansering. Hälften fick sedan order om att alltid bära munskydd då de rörde sig utomhus medan övriga, kontrollgruppen, fick order om att aldrig bära munskydd.

Resultatet blev att 1,8 procent av de med munskydd smittades och 2,1 procent av de i kontrollgruppen.

– Man kan dra slutsatsen att om jag går ut på stan och handlar och tar på mig ett munskydd, och de flesta andra inte har något munskydd, då ger det mig inte någon säker skyddseffekt, säger Anders Johansson som är överläkare och ordförande i svenska Hygienläkarföreningen till Sveriges Radio.

Den danska studien säger dock inget om hur ett munskydd kan skydda mot att personen som bär det sprider smittan till andra.

Andra studier med andra slutsatser

Men i en litteraturstudie där forskare jämfört resultaten från sammanlagt 25 publicerade artiklar gör man slutsatsen att resultaten sammantaget tydligt visar att munskydd av tyg både motverkar spridningen av virus till omgivningen och risken för att själv bli smittad.

Samhällsnytt har också tidigare rapporterat om en finsk studie där man menar att munskydd ger ett avgörande skydd mot coronaviruset.

På torsdagen går dessutom Kungliga Vetenskapsakademien ut och rekommenderar användningen av munskydd.

Munskydd är något som är obligatoriskt i många länder under pandemin men inte Sverige.

Bör munskydd vara obligatoriskt i Sverige under pandemin?