Krisen i spåren av kommunismens sammanbrott i Venezuela förvärras kontinuerligt. De senaste dagarna har elnätet brutit samman och stora delar av landet blivit strömlöst. Rapporter strömmar in om patienter som dör på strömlösa sjukhus och mat som ruttnar i butikernas nu varma kyldiskar.

Skolor har tvingats hålla stängt och på många arbetsplatser kan inget arbete utföras. Ännu allvarligare är att också sjukhusen saknar elektricitet, något som lett till att patienter dör, bland annat njursjuka som inte kan få dialys. Personer med diabetes vittnar om att de inte kan hålla sitt insulin kylt.

Liken i bårhusen kan inte hållas kylda och rapporter inkommer om en stank som sprider sig över hela stadsdelar från döda kroppar stadda i förruttnelse.

Den redan omfattande matbristen förvärras nu ytterligare av att mat ruttnar till följd av att kylskåpen i hemmen, butikernas kyldiskar och andra kylanläggningar för livsmedel inte kan hållas svala när ingen elektricitet finns.

Etermedias kommunikation fungerar inte och de flesta mobiltelefoner är urladdade så att medborgarna inte kan kommunicera med varandra. På gatorna är det kolsvart efter mörkrets inbrott eftersom ingen gatubelysning fungerar.

Kraven på kommunistregimens ledare, president Maduro, att avgå växer sig allt starkare. Maduro själv hävdar sig vara utsatt för internationella komplotter och skyller nu de omfattande strömavbrotten på sabotage av kraftverk som oppositionen påstås ligga bakom.

Maduro anser även att USA:s president Donald Trump har ett finger med i spelet. De flesta venzolaner lägger dock skulden på regimen som man menar under lång tid har struntat i att underhålla elnätet.