På tisdagen skulle det brittiska parlamentet rösta om det avtal som Storbritannien förhandlat fram med EU och som är tänkt att träda i kraft när landet lämnar unionen. Nu ställs emellertid omröstningen in då det kommit tydliga signaler om att avtalet skulle ha röstats ned med bred marginal.

Det var premiärminister Theresa May som på måndagen meddelade att omröstningen är inställd. Nu ska regeringen gå tillbaka till ritbordet och se vilka förändringar som eventuellt kan göras för att avtalet ska få grönt ljus från parlamentet.

Det kan innebära nya, utdragna och slitsamma förhandlingsrundor.¨Det kan också leda till att Storbritannien lämnar EU utan att något avtal som reglerar landets framtida mellanhavanden med unionen finns på plats.

Missnöjet gäller bland annat att avtalet anses innehålla för många kompromisser och inte innebär något riktigt och fullständigt ”hårt” Brexit, utan endast ett ”mjukt” dito. Det har också rått motsättningar om vad som ska gälla för Irland och Nordirland efter att Storbritannien lämnar EU.

Enligt vissa källor ska May redan ha varit i kontakt med flera EU-länders ledare och med EU-kommissionen ordförande Jean-Claude Juncker efter att det stod klart att det framförhandlade avtalet inte skulle godkännas av det brittiska parlamentet.

Bland de som förväntats rösta nej till avtalet återfinns många parlamentsledamöter från Mays eget konservativa parti.