➤ KRÖNIKA Hej Annika. Jag läste nyligen att du vill sätta alla svenska heterosexuella män som köper sex i fängelse och att du fått den s-ledda regeringen, där du genom din partibok och ditt tidigare ministerskap har djupa försänkningar, med på noterna. Det här kommer väldigt olägligt för mig då jag är såväl svensk som man och heterosexuell samtidigt som jag av hälsoskäl nyligen hamnat i en situation med särskilda behov, bland annat av sexuella tjänster. Därför författar jag nu detta brev till dig.

Jag drabbades för en tid sedan av en allvarlig lunginfektion (inte covid-19) och låg efter ambulanstransport sängbunden på sjukhus i sammanlagt sju veckor med dränageslangar i lungorna, intravenöst antibiotikadropp och tidvis syrgas. Som om det inte räckte upptäcktes i samband med röntgen att jag har en stor cancertumör på annat ställe i kroppen för vilken jag varje dag i fem veckor genomgått strålbehandling.

När jag kom upp ur sjukhussängen kunde jag till att börja med inte ta ett steg utan hjälpmedel. Ett vanligt toalettbesök var en pärs och när jag skrevs ut var jag delvis beroende av rullstol och helt beroende av rullator. Jag hade gått ned 35 kg i vikt och tappat massor av muskelstyrka.

Jag är inte botad men har återhämtat mig så pass fysiskt att jag nu klarar att gå kortare sträckor utan hjälpmedel. Jag kan också med viss möda ta mig upp för de fyra trapporna till min lägenhet i fastigheten där hiss saknas, så att jag kunnat flytta hem igen efter en tids konvalescens på annan ort.

Jag är dock en skugga av mitt forna jag och inte i skick för några mer ansträngande fysiska aktiviteter. Jag befinner mig också i en riskgrupp för att drabbas allvarligt om jag skulle smittas av coronaviruset. I det läget ger man sig inte ut på krogen och raggar.

Jag har emellertid kvar mina behov av sex och fysisk beröring samtidigt som jag som älskare för närvarande inte klarar att prestera på den nivå som en partner i allmänhet förväntar sig och som jag själv tycker är rimligt att jag kan erbjuda quid pro quo. Jag behöver därför någon som kan ha sex med mig på mina villkor, inte för att få sina egna sexuella behov tillfredsställda. Jag skulle kort sagt behöva vända mig till en sexarbetare.

Det är inget jag behövt göra tidigare och förstås inte en situation jag drömt om att hamna i. Med en prislapp på 1500-2000 kronor per herdestund blir det också ekonomiskt kännbart om jag vill ha ett hyfsat regelbundet sexliv. I motsats till andra delar av mitt rehabiliterings- och omvårdnadsbehov gäller inte högkostnadsskyddet. Tvärtom kan det i stället bli ännu dyrare, skulle jag åka fast för sexköp och dömas till dagsböter.

Jag tycker inte att det är rimligt att ytterligare sten läggs på min redan tunga börda genom jag att ovanpå min sjukdomsrelaterade utsatthet också ska behöva hamna i klammeri med rättvisan, bara därför att jag försöker tillgodose ett av människans mest fundamentala behov.

Jag ser det inte som rimligt att jag på grund av de omständigheter jag hamnat i ska vara hänvisad till ett liv i total avsaknad av grundläggande mänsklig fysisk kontakt,  därför att du Annika tycker dig ha rätt att bestämma vad vuxna myndiga män och kvinnor vid sina sinnens fulla bruk i samtycke gör med sina kroppar.

Fullkomligt perverst anser jag att det är att jag nu också ska riskera hamna i fängelse för detta. Att drabbas av ett bötesföreläggande är illa nog men en risk jag skulle kunna kalkylera med och tycka värd att ta. Men det du nu föreslår Annika är rena inkvisitionen. Vad blir nästa steg på straffskalan om du ändå inte lyckas skrämma sexköparna till celibat – medicinsk eller kirurgisk kastrering?

Det är kanske den skriftliga motsvarigheten till en freudiansk felsägning men samtidigt symtomatiskt för den ideologi du företräder att du i din debattartikel bara problematiserar svenska manliga heterosexuella sexköpare. I verkligheten, utanför den genus(pseudo)vetenskapliga institutionen på Södertörns högskola där du Annika hämtar din ammunition, kan en sexköpare vara såväl kvinna som invandrare och homosexuell. Men drivs man (kvinna) av ett osunt hat mot vita medelålders heterosexuella män är det förstås lätt att drabbas av tunnelseende.

Jag inser också att det, för att kunna stämpla denna samhällsbärande grupp som äckelgubbar och predatorer, är angeläget för dig Annika att upprätthålla den svartvita myten om den olyckliga horan och att alla som säljer sex är offer för brutal trafficking, alternativt narkomaner i desperat behov av pengar till nästa fix.

Varje ansats till differentiering och nyansering av sexköpares och sexsäljares bevekelsegrunder för att mötas och komma överens utgör ett hot mot den vänstermatriarkala världsordning du drömmer om Annika och delvis har lyckats driva igenom med sexköpslagen som en av flera milstolpar.

Men kanske kan dina bisarra krav på att kasta alla kärlekskranka vita heterosexuella män i fängelse, tvärtemot vad du hoppas, tillsammans med det nyliga #metoo-haveriet bli ett uppvaknande till insikt hos många om hur feminismen i sin tredje våg gått fullkomligt överstyr. Du klarar inte att hålla masken längre Annika – sminket flagnar och blottar ett ansikte förvridet av sexistiskt hat.

Ytterligare några män lyckas du säkert också med ditt utspel initialt skrämma in i en tillvaro av sexuell nöd. Jag vill emellertid att du ska veta att jag inte avser att bli en av dem. Vad jag har för mig och med vem i min sängkammare har du faktiskt inte med att göra, Annika.

Men eftersom du redan tagit dig rätten att klampa in i mitt privatliv och trampa på min personliga integritet kan jag lika gärna bjuda in dig mer formellt. När jag nu börjar köpa sex – med iakttagande av grundläggande etiska principer såklart – kommer jag att dokumentera affärsuppgörelsen (om än inte själva akten) och informera dig. Du kan sedan göra med den informationen vad din osunda böjelse att lägga dig i andras sexliv bjuder dig.

Jag har egentligen varken lust eller ork att bli martyr men nån jäkla måtta får det faktiskt lov att vara på hur du får inkräkta på mitt liv Annika. Om jag på detta sätt kan bidra till att skynda på utvecklingen mot ett sundare och friare samhälle, fördriva den radikalfeministiska pennalismen till den politiska marginal där den hör hemma och riva ned den förtryckande matriarkala könsmaktsordningen, då kan det rentav vara värt att skaka galler ett tag.