Ungerns premiärminister Viktor Orbán riktar hårt kritik mot EU:s centralmakt. Han förutspår att pamparna i Bryssel kommer att möta samma öde som det forna Sovjets diktaturnomenklatura.

Det var under ett tal i söndags i samband med 66-årsminnet av det ungerska folkets revolt mot dåvarande Sovjets kommunistimperialistiska förtryck 1956 som Orban drog paralleller till hur pamparna i Bryssel nu försöker hindra det ungerska folket att föra en egen självständig politik.

Då, 1956, slogs försöket till självständighet brutalt ned när sovjetiska stridsvagnar rullade in på gatorna och tusentals ungrare mördades. EU har än så länge använt mjukare metoder såsom att dra in det ekonomiska stöd landet har rätt till och förklara Ungern som en icke-demokrati, trots att Orban och Fidezs-regeringen åtnjuter ett starkare folkligt stöd än de flesta andra EU-länder.

Det folkliga stödet för ungersk självständighet var starkt även 1956 men respekterades inte. Till sist föll dock den sovjetiska totalitära kolossen. Det är ett öde som enligt Orban också EU-styret i Bryssel i slutänden kommer att möta om man fortsätter på den inslagna vägen med alltmer överstatlig repression mot medlemsländerna.

”Lärdomen från 1956 är tydlig”

Så som Ungern slutligen befriade sig från det sovjetiska förtrycket kommer det ungerska folket inte heller i längden att fortsätta låta sig kuvas av imperialismen från Bryssel, slog Orban fast.

– Lärdomen från 1956 är tydlig. Vem som än försöker placera sitt knä över vår nacke är dömd att misslyckas. Vi stod upp när den första erövrarmakten angrep oss och vi kommer att stå kvar när den sista kollapsar. Låt oss ignorera de som skjuter mot Ungern från skuggorna eller Bryssels höjder – de kommer att sluta på samma sätt som sina föregångare.

Det vänsterliberala styret i Bryssel har länge haft ett ont öga till det mer värdekonservativa styre som det ungerska folket röstat fram. Och påtryckningsmetoderna att utifrån få Orban och Fidesz på fall har kontinuerligt hårdnat i takt med att att man misslyckats med att få det ungerska folket att rösta annorlunda.

Efter Orbans och Fidesz senaste jordskredsseger har nomenklaturan i Bryssel godtyckligt börjat hålla inne ekonomiska medel landet har rätt till och antagit en resolution i vilken Ungern på oklara grunder förklaras ”inte längre vara en demokrati”.

Bryssel som säger att ”män kan föda barn” tas inte på allvar

Allvarsam kritik mot styret i Bryssel har varvats med häcklande kommentarer från den ungerska regeringen. Orbans internationelle talesperson Zoltan Kovacs påpekade raljant nyligen att det är samma eurokrater som beskriver Ungern som icke-demokratiskt som slagit fast att ”män kan föda barn”.

Det återstår nu att se om Bryssels försök att utnyttja den europeiska krisen genom att stoppa utbetalningar till Ungern motsvarande flera miljarder dollar kommer att kunna skaka landet så pass att man tvingas falla till föga och byta ut sitt folkvalda konservativa styre mot ett mer vänsterliberalt som kan uppskattas av eurokraterna.

I Polen, vars konservativa styre också utsatts för hårda påtryckningar från nomenklaturan i Bryssel, kallar man indragningen av pengar till Ungern för ”olaglig”. Landets premiärminister. Mateusz Morawiecki, har lovat att hans land ”på starkast tänkbar sätt” ska motsätta sig varje påtryckningsåtgärd av det är slaget mot Ungern.

Bedömare tror att den här överstatliga påtryckningspolitiken kommer att leda till en förnyat stark pakt mellan Ungern och Polen. Relationerna mellan de två länderna har försämrats det senaste halvåret beroende på delvis olika inställning till det ryska anfallskriget i Ukraina.