På torsdagen höll Ungerns premiärminister Viktor Orban ett brinnande linjetal på den stora internationella konservativa CPAC-konferensen som i år anordnas i Budapest. Han höll fram den nationsvänliga konservatismen som Europas räddning och liknade den ”progressiva” vänsterliberalism som håller stora delar av västvärlden i sitt destruktiva grepp vid ett pandemiskt virus.

Orban pekade ut tre områden där han menar att vänsterliberalismen kört vilse; invandringspolitiken, genuspolitiken och nu även den geopolitiska expansionspolitiken som riskerar kasta in världen i ett nytt världskrig. Som motpol höll den ungerska premiärministern fram den nationsvänliga konservatism han själv och hans parti bekänner sig till och som vunnit ett starkt folkligt stöd hos det ungerska folket och växer starkt också i många andra europeiska länder, inte minst i Sverige.

Som paroll för denna konservativa politik på de tre nämnda områdena slog Orban fast: ”Ingen migration, inget genus, inget krig”. Han förklarade att han vill göra Ungern till ett föredöme för omvärlden att ta lärdom av och den konservativa rörelsen att inspireras av – en nationell tankesmedja och kläckningsmaskin för konservativ idébildning.

LÄS ÄVEN: Ungern börjar tröttna på kritiken från Väst

Liknade progressiv vänsterliberalism vid pandemiskt virus

Som motpol höll han fram den ”progressiva” vänsterliberalismens idéer, som han menar skapar disharmoni, polarisering och splittring och riskerar slå sönder Europas nationer och utgör ett hot mot hela den västerländska civilisationen. Det vilar på de konservativas axlar att vända denna utveckling, slog Orban fast.

I spåren av covid-pandemin och dess nu konstaterade ursprung i laboratorier, såg den ungerske ledaren det som pedagogiskt att likna vänsterliberalismen och globalismen vid ett pandemiskt virus:

– En virusattack har riktats mot oss. Det är ett virus som har utvecklats i de progressiva liberala laboratorierna. Viruset attackerar västvärlden där den är som mest sårbar – nationen. Det är ett nationsförstörande virus som atomiserar och pulvriserar våra nationer.

LÄS ÄVEN: Ungersk delegation till Sverige i protest mot lögner och falska nyheter

Vill se Ungern som konservativt föredöme för omvärlden

Att så många långväga konservativa från länder som USA, Brasilien, Israel, Japan och andra nationer kommit till mötet sade sig Orban se som ett kvitto på att han, hans parti och hans land gör något rätt som väckt intresse och nyfikenhet i omvärlden.

– Hur kom vi ungrare med i en så prestigefylld klubb? Vi är inte jättestora, inte formidabla, vi är inte rika, vi har ingen stor armé, har inte en enorm BNP och inte en särskilt stor befolkning. Vem bryr sig om vad vi gör? Ändå står vi här idag.

Orban hade ett svar på sin egen retoriska fråga:

– Jag tror det finns endast en orsak till att vi är med i denna elitklubb. Det är en sak som gör vårt land till en viktig plats. Det är det faktum att Ungern faktiskt är en kläckningsmaskin där det experimenteras med framtidens konservativa politik. Ungern är platsen där vi inte bara har pratat om att besegra de progressiva liberalerna och göra en konservativ kristen politisk sväng – vi har gjort det.

Premiärministern slog fast det som många andra också konstaterat på senare år; den viktiga politiska striden handlar allt mindre om ekonomi utmed den klassiska vänster-höger-skalan och alltmer om att bevara eller slå sönder de grundläggande värderingar och den kultur som definierat Europa i generationer.

– Jag rapporterar till er att vi alla är under attack, i Europa såväl som i Amerika. Jag måste också rapportera till er att attacken inte är ekonomisk. Vi har att göra med ett biologiskt vapen. Nationen är en storartad uppfinning av västvärlden. Den är hjärtat i den fria världen men också västvärldens Akilleshäl. Om nationerna avdunstar, upplöses, rostar bort, då är möjligheten till ett fritt liv förlorad och västvärlden kommer att falla. Människor utan ett hemland kan aldrig vara fria, den kan endast vara landlösa bönder under den globala eliten.

Det som mer än något annat satt Ungern på den konservativa politiska kartan är det motstånd man bjudit mot att ge upp sin nationella suveränitet. Vartefter EU förvandlats från en mellanstatlig ekonomisk konstruktion till en överstatlig politiskt totalitär dito, har det ungerska folket spjärnat emot. Bland annat har man sagt nej till den massinvandringspolitik som med facit i hand visat sig vara ödesdiger för många EU-länder, inte minst Sverige.

LÄS ÄVEN: Budapest: Säkraste staden i världen för ensamresande kvinnor

Riktade ett stort tack till Soros

Orban nämnde i sitt tal också multimiljardären, valutaspekulanten och oligarken George Soros som är född i Ungern och som många menar är en av de ledande krafterna i det vänsterliberala globalistiska politiska projektet där massinvandring från tredje världen utgör en hörnsten. Premiärministern valde dock att tacka Soros i stället för att, som många förväntat sig, attackera honom.

– Faktum är att den ungerska experimentet har George Soros att tacka för sin världsberömmelse. Om han inte attackerat Ungern, om han inte lanserat sitt program om att vidarebosätta miljontals illegala migranter i Europa med hjälp av sina legosoldatsliknande aktivistorganisationer, då hade vi aldrig blivit nyhetsrubrikernas land.

Det var, förklarade Orban, därför att ”onkel George” gjorde allt detta; översvämmade Europa med illegala migranter och byggde upp människosmugglingsrutter in i Europas hjärta som drabbade Ungern, som vi sade stopp, började försvara oss själva, byggde ett staket och försvarade vårt land.

Det var genom slaget mellan Ungern och Soros med sina aktivister och sitt stöd i Bryssel som insikten kom om hur kampen måste föras, förklarade Orban i sitt tal. Och för detta klargörande menade han att ungrarna och den konservativa politiska rörelsen är Soros ett stort tack skyldig.

– Efter ett tag insåg jag att det inte är tillräckligt att försvara våra gränser, det räcker inte att slåss fysiskt i självförsvar. Vi kan endast försvara vårt land om vi också deltar i de intellektuella och ideologiska striderna. Vi fann oss själva mitt på ett intellektuellt ideologiskt slagfält eftersom migration utgör en viktig del i den liberala progressiva filosofin. Vi hade inget annat val än att ställa George Soros ”open society”-ideologi till svars.

LÄS ÄVEN: Ungern inför varningar på livsmedel med insekter

Vill vara fria att välja själva och låta andra göra detsamma

Orban var dock noga med att klargöra att Ungern i motsats till sina politiska motståndare inte är imperialister som försöker dyvla på andra länder något som deras befolkningar inte vill ha. Ungrarna slåss bara för sin egen frihet att välja sin egen väg och att hålla fram det som ett exempel för omvärlden att följa för den som vill eller vända ryggen mot om man vill något annat.

– Vi ungrare attackerar inte. Vi vill inte tala om för andra länder vad de ska tycka om invandring, genusteori eller den europeiska superstaten. Och vi vill verkligen inte tala om för amerikanerna vad de ska tycka. Varje nation har rätten att leva i enlighet med sin egen vilja. Nej, vi attackerar inte, vi försvarar oss. vi gör det därför att den globalistiska progressiva eliten vill påtvinga oss sin vilja, tala om för oss vad vi ska tycka och hur vi ska leva.

LÄS ÄVEN: DN hyllar EU:s utpressning – Ungern svarar

Varnade för hur woke- och genus-ideologi skapar nationell splittring

I det så kallade ”kulturkriget” riktade Orban i sitt tal uppmärksamheten mot den kulturdebatt i Europa och USA på senare år där den så kallade woke-ideologin med dess genuspropaganda används som ett verktyg för vänsterliberalernas ”progressiva” agenda men som nu möter politiskt motstånd.

– Woke-rörelsen och genusideologin är precis det som kommunism och marxism brukade vara. På ett artificiellt sätt splittrar de nationen i minoriteter i syfte att skapa konflikter mellan grupper. Det är deras maktbas. Det ungerska konservativa experimentet är framgångsrikt eftersom vi kan lukta oss till marxisterna på långt avstånd, även när vi inte ser dem. Vi har levt under totalitär marxism i 50 år. Mina vänner, jag har själv levt i 26 år under marxistiskt förtryck.

LÄS ÄVEN: Ungerns familjepolitik gör succé: barnafödande och äktenskap ökar kraftigt

Kritiserade vänsterliberal utrikespolitik för att leda till krig

Orban riktade i sitt tal också kritik mot den nuvarande imperialistiska vänsterliberala utrikespolitiken som han menar är farlig och riskerar dra in hela världen i ett storkrig. Han anslöt sig till uppfattningen att även om Rysslands invasion av Ukraina inte kan legitimeras så är sannolikheten stor att Putin skulle ha lämnat Ukraina ifred om inte Nato och EU intervenerat i den ukrainska inrikespolitiken och försökt värva landet till sina respektive allianser och unioner.

– Progressiv utrikespolitik leder alltid till krig. It omstörtar länder under förespegling av att exportera demokrati och sedan lämnar man dem i sticket med den oreda man ställt till med. Jag har sett många sådana färgrevolutioner. Det började med slagord om frihet, fortsatte med liberal, progressiv omskolning och att vilja ”förbättra” människan och slutade i kaos, förvirring och skam över länder man övergett.

LÄS ÄVEN: Orban: Västerlänningar trötta på mångkultur välkomna till Ungern

Trump höll tal på videolänk

Via videolänk höll även USA:s förre president Donald Trump ett tal på CPAC-konferensen i Budapest. Han instämde i mycket som Orban sagt och slog fast att nationen som grundidé för civilisationen i dag står inför allvarliga utmaningar:

– Tro mig, vi har allvarliga problem. som vi vet är vi nu involverade i en historisk strid med marxistiska globalister och kommunister över hela världen. Vi slåss mot barbarer som vill slå sönder vår frihet, våra traditioner och allt vi håller kärt. Som jag sa i Warszawa för sex år sedan, måste vi alla, i såväl Europa som i Amerika, stå enade tillsammans för att försvara vår kultur, våra gränser, våra judeokristna värderingar, vår identitet och vårt sätt att leva mot de som vill förstöra allt detta. Och vi kommer att vinna.

Trump påminde också om de goda relationer som skapats mellan USA och Ungern under de år då han satt i Vita huset, relationer som den nya vänsterliberala Biden-regimen nu försämrat. Han uppmanade också ungrarna att ”fortsätta kampen och att aldrig vika undan i försvaret för friheten och vår civilisation”.

LÄS ÄVEN: Ungern toppar lista över tryggaste länderna för judar – trots vänsterns anklagelser

Konservativa ledare i andra länder fick beröm

Orban kommenterade också i sitt tal Trumps presidentskap i positiva underlag och sade sig vara övertygad om att om Trump fått sitta kvar i Vita huset hade det inte varit krig i Ukraina och Europa idag:

– Så kom tillbaka herr president, gör Amerika stort igen och ge oss fred.

Andra ledare som fick beröm i Orbans tal var Italiens Gerorgia Meloni och Israels Benjamin Netanyahu. Deras politiska segrar bådar gott för framtiden, menade den ungerske premiärministern. Han sade sig också tro på fortsatta konservativa politiska framgångar i Polen och hoppades även på sådan i det stundande spanska valet.

LÄS ÄVEN: Orbans vängest till Netanyahu: Flyttar ambassad till Jerusalem