➤ UNGERN Nyligen meddelade EU-domstolen att motsträviga länder som Ungern och Tjeckien ska tvingas in i det kritiserade överstatliga kvotsystem där EU centralt beslutar om hur många migranter de olika EU-länderna ska ta emot. Svaret från Ungerns premiärminister Viktor Orban är att han aldrig kommer att låta Ungern förvandlas till ett ”invandrarland”.

Det är på regeringens webbplats som Orban går till motoffensiv efter beskedet från Bryssel och EU-domstolen nyligen om att hårt bestraffa de länder som inte godtar de migrantkvoter som EU beslutat om. Den ungerske premiärministern är tydlig med att det är det ungerska folket och ingen annan som bestämmer vilka man vill leva sida vid sida med i sitt land.

Orban kritiserar hur EU manövrerat för att driva igenom systemet för migrantkvoter, genom att runda flera EU-organ där länder med veto-rätt kunnat stoppa förslaget. Den ungerske premiärministern ställer frågan huruvida EU är en allians av fria europeiska nationalstater eller om det är ett Bryssel-centralt imperium. Han slår också fast att det är ett EU-lands skyldighet att säga nej om ett EU-förslag hotar landets nationella identitet.

Orban kritiserar den, som han kallar det, ”mångkulturella soppa” som kännetecknar västländer som Sverige och Tyskland. Den ungerske premiärministern säger samtidigt att Ungern står beredda att bistå dessa länder med en, som han ser det, nödvändig repatriering av utomeuropeiska migranter.