➤ VÅRDKRISEN Personalen på sjukhusens akutmottagningarna har i vårdkrisens Sverige under lång tid tvingats leva med en närmast omänsklig arbetsbelastning till följd av sparbeting som resulterat i permanent underbemanning och brist på resurser.

På senare år har emellertid ytterligare en dimension tillkommit i spåren av en allt våldsammare gängkriminalitet vars skottskadade och knivskurna offer det är akutvårdspersonalens uppgift att lappa ihop samtidigt som man får utstå hot och våld från dessa patienters kumpaner och anhöriga.

Åtgärder har vidtagits
Som en konsekvens av denna utveckling har en rad åtgärder vidtagits. Akutmottagningarna har försetts med kameraövervakning, slussar med okrossbart glas, vårdpersonalen har utrustats med skyddsutrustning och fått genomgå kurser i självförsvar. Det har också tillkommit en ny kategori anställda – skyddsvakter.

Men nu larmar även dessa om att de inte mäktar med den hotfulla och våldsamma situation som är akutmottagningarnas arbetsvardag. ”Vi fruktar för våra liv” berättar ordningsvakter i Malmö, där situationen är värst i hela landet.

Enorm arbetsstress
Ordningsvakter redogör för den enorma stress de utsätts för i samband med att skjutna gängmedlemmar anländer till akuten med ett stort entourage i släptåg, som kan vara både vänner och fiender till den skottskadade. Upp till 15 personer är inte ovanligt som alla ska lägga sig i omhändertagandet av den skjutne och har nära till hot och våld om de inte får som de vill.

Pistoler och knivar
Pistoler förekommer och knivslagsmål uppstår i väntrummet. Ibland dumpas de skottskadade bara på gatan utanför sjukhuset av gängmedlemmar och måste omhändertas i en oskyddad och utsatt miljö.

Men även andra grupper än de gängkriminella skapar problem på akuten. Ofta är det unga män som kommer in i sällskap med sina sjuka föräldrar och som blir aggressiva och hotfulla om de inte omedelbart får hjälp. Missbrukare är en annan grupp som har svårt att uppföra sig på akuten.

Vårdchefer liknas vid Bagdad Bob
Ordningsvakterna är också starkt kritiska till hur ansvariga chefer för vården i Region Skåne gått ut och bagatelliserat problemen och sagt att man är nöjda med säkerheten på akutmottagningarna. En ordningsvakt som arbetat i flera år på akutmottagningar i Malmö kallar dessa chefsuttalanden för ”skrattretande”.

Vakten berättar att det numera knappt går en dag utan att han och hans kollegor tvingas ingripa i allvarliga hot- och våldsincidenter. Grovt otrevligt bemötande från problempatienter och deras entourage är ännu vanligare.

Politiskt känsligt
Även allmänheten har reagerat på dessa uttalanden. Personer som Samhällsnytt har talat med liknar dessa chefer vid Bagdad Bob och säger samtidigt att orsaken till att de ansvariga vill sopa problemen under mattan är att frågan är politiskt känslig.

Uppfattningen bland många Malmöbor är att vårdchefer och politiker vill undvika en diskussion som tydliggör kopplingen mellan sjukhusakuternas nya situation och den allmänna situationen i Malmös s.k. ”utanförskapsområden” eller ”no go-zoner”. Detta därför att en sådan diskussion skulle riskera underblåsa det man kallar ”främlingsfientliga stämningar” och gynna Sverigedemokraterna.

Tidsfråga innan det blir skottlossning
Ordningsvakterna vittnar om att säkerhetsläget på akutmottagningarna är allt annat än under kontroll. Tvärtom förvärras situationen för varje år.

– Det är bara en tidsfråga innan det blir skottlossning i väntrummet, säger en av vakterna uppgivet.

När dessa problem först började dyka upp och beslut togs för att sätta in ordningsvakter på akutmottagningarna, ansåg man att det räckte med en vakt per pass. Förra året hade situationen eskalerat så mycket att förbud utfärdades för ordningsvakter att arbeta ensamma. Man måste vara minst två på ett arbetspass.

Nu larmar ordningsvakterna om att inte heller den bemanningen räcker till.

– Vi måste vara fler än två ordningsvakter, helst fyra, säger en av dem.

Behandlar symtomen, inte orsakerna
De personer som Samhällsnytt har talat med välkomnar en sådana förstärkt närvaro av ordningsvakter, men undrar samtidigt hur länge det dröjer innan också fyra vakter är för få för att hantera situationen på en akutmottagning. Man menar att dessa åtgärder endast adresserar symtomen, inte orsakerna till problemen.

I Stockholm nyligen kunde Karolinska Universitetssjukhuset inte fredas ens av flera väktare förstärkta med utkommenderad polis när kumpaner och anhöriga stormade akuten i samband med att två skottskadade gängmedlemmar tagits in för vård efter en väpnad uppgörelse i en närbelägen förort.