➤ Grupp 194 har täta förbindelser med terrororganisationen DFLP som bland annat utfört det kanske grövsta palestinska terrordådet genom tiderna.

I sammanslutningen Trygg Malmö ingår tre föreningar varav en är Grupp 194 Malmö. Gruppen genomför bland annat nattvandring i Rosengård och har beviljats bidrag på 132 000 kronor från Malmö stad.

Exakt vilka Grupp 194 är har bloggen Tobias tankar tittat närmare på.

Enligt gruppen själva grundades organisationen 2001 av ”en grupp forskare efter flera möten och diskussioner med aktivister och lärda i frågan om palestinska flyktingar för att försvara deras rättigheter”. Gruppens namn anspelar på FN:s resolution 194 som går ut på att palestinska flyktingar som vill ska få återvända till sina hem som de av olika anledningar lämnade i Israel runt tiden för Israels självständighet 1948.

Vid närmare granskning av gruppens hemsida, under ”Våra ståndpunkter”, återger man terrororganisationen DFLP:s ståndpunkter och uttalanden. Och på DFLP:s hemsida länkar man tillbaka till Grupp 194 – så även på Palestinska nationella motståndsbrigadernas hemsida, vilket är DFLP:s militanta gren.

Massaker 1974
DFLP beskrivs som en på 1970-talet mycket aktiv marxistisk-leninistisk terrororganisation. Dess väpnade gren i Gaza är fortfarande aktiv och genomför militära övningar med andra palestinska terrororganisationer.

Gruppen ligger bland annat bakom Ma’alotmassakern i norra Israel i maj 1974 – det kanske grövsta palestinska terrordådet genom tiderna.

Grupp 194 har enligt bloggen Tobias tankar anordnat och deltagit i flera aktiviteter för DFLP.

Kopplingar till Vänsterpartiet
Organisationerna har i flera års tid gått med i Vänsterpartiets 1 maj-tåg och då burit DFLP-flaggor samt bilder på deras och andras terrororganisationers fängslade terrorister.

Den 7 mars 2016 deltog Grupp 194 och DFLP i ett evenemang på Kvarnby folkhögskolas lokaler i Malmö där även lokala vänsterpartister fanns med. Evenemanget uppmärksammade internationella kvinnodagen och DFLP:s 47-årsjubileum. Under evenemanget hyllades den blodiga Ma’alotmassakern.

Mer pengar
I år vann Grupp 194 Malmö stads pris på 10 000 kronor för Årets föreningsinsats, ett pris som man delade med de andra föreningarna i sammanslutningen Trygg Malmö.

Rödgröna avvisar mer utförlig demokratikontroll
Nyligen behandlade Malmö kommunfullmäktige en motion av liberalen Olle Schmidt som gick ut på att all föreningsverksamhet i Malmö som får kommunalt stöd ska genomgå en noggrann, strukturerad och tydlig demokratikontroll.

Motionen stöddes av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Liberalerna men röstades ned av den rödgröna majoriteten som ansåg att ”den samlade bilden visar att det i dagsläget finns regler och rutiner vid de bidragsgivande nämnderna som tydliggör att organisationer som ges stöd ska vara uppbyggda på demokratisk grund”.