I den lilla socknen Älvsåker i Kungsbacka kommun med 69 invånare enligt siffror från 2015 ska det byggas 52 nya lägenheter för nyanlända familjer. Endast de närmsta grannarna fick tycka till och nu känner sig många av de övriga invånarna överkörda.

Husen stämmer inte med detaljplanen men på grund av det höga trycket på bostäder för de flera hundra migranter staten kräver att Kungsbacka kommun ska ta emot med kort varsel beviljades man tillfälligt bygglov i fem år.

– Jag har inget emot att vi tar emot nyanlända, men så många på en liten ort som Älvsåker! Hur ska skolan klara alla barn som behöver extra stöd och inte kan språket? säger en kvinna som Norra Halland talat med.

Liksom andra anser hon att vissa delar av kommunen får ta hela stöten och frågar sig varför det inte byggs något där politikerna själva bor. Hon varnar också för att repetera storstädernas misstag och skapa förorter.

Extrainsatt informationsmöte
Att en del boende känner sig överkörda menar kommunalråd Ulrika Landergren (L) ”inte är bra” och nu ska man ordna ett informationsmöte där man kan få svar på sina frågor.

– Det är ett möte som är efterfrågat av de boende i området. Det kommer att handla om varför vi bygger lägenheter och vi kommer att besvara frågor om hur det ska gå med skolan, om det finns kapacitet och så vidare, säger kommunalrådet Ulrika Landergren (L).