Det var under en intervju i österrikiska radiokanalen Ö1 och programmet Mittagsjournal som Österrikes vice förbundkansler Heinz-Christian Strache uttryckte sig om den rådande regeringskrisen i Tyskland.

Han menar att om Tyskland stänger sin gräns kommer det att leda till en kedjereaktion där trycket istället ökar på övriga EU-länder och där Österrike, i likhet med Italien och Ungern, måste bereda sig på att göra allt för att skydda sina gränser. Strache framförde vidare att medlemsstaterna i EU måste fokusera på att kontrollera sina gränser effektivt för att förhindra illegal invandring.

Tysklands förbundskansler befinner sig i nuläget i en allvarlig regeringskris som kan leda till att hela regeringen faller. Inrikesminister Seehofer vill att polis som är stationerad vid gränsen ska skicka tillbaka flyktingar och asylsökande som anländer från andra EU-länder. Merkel har fått två veckor på sig av ministerkollegan att lösa frågorna kring hur rörelsefriheten ska se ut för asylsökande inom EU och hur asylsökande ska fördelas mellan EU-s länder.

Det har rått stor oenighet bland EU:s medlemsnationer sedan en stor mängd människor korsade Europas gränser från framförallt Mellanöstern 2015. Under söndagen kommer flera EU-länder att mötas för att försöka lösa dispyten om hur EU ska hantera invandring och flyktingar framöver. Några länder har beslutat bojkotta mötet, däribland Ungern, Polen, Tjeckien och Slovakien.