Ambulans Storbritannien

Foto: Makizox.

Utrikes

Över 1400 ’no go’-platser i Storbritannien dit ambulanser inte kör utan poliseskort

Publicerad 11/29/2018
Annons

I genomsnitt utsätts åtta ambulanser om dagen för allvarliga attacker i Storbritannien. Dessa innefattar sådana allvarliga brott som knivskärningar, strypningar och sexuella övergrepp. Fler än 1 400 platser har klassats med beteckningen ’no go’ dit ambulanser inte rycker ut om man inte har poliseskort.

Attacker mot ambulanspersonal har ökat med 36 procent de senaste fem åren och från en redan hög siffra. Förra året attackerades fler än 2 800 anställda jämfört med strax över 2 000 åren 2013 och 2014. I vissa distrikt har antalet attacker till och med fördubblats under samma period.

Ambulanspersonal har måst behandlas för bland annat kvävning, ryggradsskador, brännskador, armar som gått ur led, frakturer och hjärnskakningar. Under 2017 utsattes 69 ambulansarbetare för sexuella övergrepp bara i Yorkshire samtidigt som 47 fick ta emot sparkar, 24 fick slag i ansiktet, 17 blev bitna och 36 blev spottade på.

Dessutom är det vanligt förekommande att ambulansfordon vandaliseras medan personalen går in i fastigheter för att hämta patienter.

Ambulansfackets ordförande Rehana Azam kommenterar uppgifterna i brittisk media.

– Det är förskräckande siffror som understryker att ambulanspersonal, tillsammans med övriga som arbetar i utryckningsyrken, tvingas arbeta under ett ökande hot om våld. Ekonomiska nedskärningar innebär att ambulanspersonal oftare måste arbeta ensamma. Nedskärningar inom polisen innebär att eskort därifrån inte alltid finns till hands.

Martin Flaherty, som är ordförande för Association of Ambulance Chief Executives, uppger att det ökande våldet kan kopplas till ett ökat antal incidenter med knark och sprit som ambulanser tvingas rycka ut på. Han säger också att alla ambulansföretag idag har utförliga och omfattande planer för hur de anställda ska skyddas mot det våld de möter i sin arbetsvardag.

Det finns också en stark kritik från ambulansföretagen riktad mot rättsväsendet. Nästan ingen som attackerar ambulanspersonal döms till frihetsberövande påföljder.

I förra veckan trädde en ny lag i kraft som man hoppas ska leda till en minskning av brott riktade mot ambulanspersonal eller i varje fall en minskning av ökningstakten. Lagen definierar våld mot utryckningspersonal som ett särskilt brott med dubbelt så hårda påföljder jämfört med våldsbrott i allmänhet

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1249”Ryssland redo för krig med Nato”
Annons