Enligt en undersökning i Kanada lever över hälften av befolkningen från lön till lön och mer än en tredjedel har inga pengar sparade för pensioneringen vilket pressar många att arbeta längre.

I undersökningen framkommer att 53 procent inte har mycket pengar kvar efter att skatter och andra nödvändiga utgifter har betalats och skulder är övermäktigt för en fjärdedel. En ökande andel, 57 procent jämfört med 53 förra året, har kreditkortsskulder. En tredjedel har inte råd att betala av kreditkortet och 40 procent har icke-hypotekslåneskulder på över 200 000 kronor.

– Ekonomiskt svängrum och skuldutmaningar fortsätter att tynga kanadensare. Över tid kommer de ackumulativa effekterna ha en signifikant effekt på finansmålen, säger Doug Jones, vd för bokföringsföretaget BDO Canada som utfört undersökningen.

Trots en välmående finansmarknad växer oron för en lågkonjunktur.

Undersökningen visar också att generation X är den mest skuldsatta när man jämför med så kallade millennials (eller generation Y) och baby boomers, med 44 procent av skuldsatta generation x:are med skulder på mer än 200 000 kronor.

38 procent av generation x:arna har inget pensionssparande med ungefär hälften som uppger att de inte har råd att spara för pensionen.

– En ökande andel kanadensare i 40- och 50-årsåldern är finansiellt ansträngda och oförberedda för pensionen och oväntade kostnader. Detta kan leda till ett större beroende på skulder för att betala levnadskostnader, säger Doug Jones.

Fler och fler kanadensare tror att de yngre generationerna kommer att bli tvungna att arbeta längre för att få ekonomin att gå ihop. Fler uppger också att även om de sparar kommer de ändå inte ha tillräckligt för pensioneringen.