Övergångsregeringen har i  stor utsträckning förlängt sin 2018 års budget till 2019. Märkliga upprepningar har nu uppmärksammats, bland annat får Kulturdepartementet åtta miljoner kronor som ska avsättas för att fira Ingmar Bergman 100 år igen, trots att Bergman skulle fyllt 101 år nästa år. 

Den 14 juli 2018 skulle film- och teaterregissören Ingmar Bergman fyllt 100 år. Bergman räknas av många som en av Sveriges främsta kulturpersonligheter genom tiderna som gjort stort avtryck världen över. I budgetpropositionen för 2018 avsatte regeringen åtta miljoner kronor till att uppmärksamma Bergmans jubileumsår nationellt och internationellt.

I mitten av november i år lämnade Stefan Löfvens övergångsregering in budgetpropositionen för 2019 till riksdagen. Budgeten är inte helt olik den föregående. Det gäller även flera märkliga upprepningar av bidrag som avsätts återigen. Bland annat föreslår regeringen att åtta miljoner kronor tilldelas för firande av Bergman även 2019, trots att filmregissören skulle fyllt 101 år, rapporterar SVT.

Det nedlagda projektet ’Äga rum’ som arbetade med konst och kultur i utvalda bostadsområden föreslås åter få 40 miljoner kronor. Även Nationalmuseum föreslås återigen få 23 miljoner kronor trots att deras bidrag skulle dragits in.

Regeringen svarar

Upplägget handlar enligt regeringskansliet om en praxis att övergångsbudgeten ska vara oförändrad och opolitisk.

– Principen är att förlänga 2018 års budget till 2019 så långt som det är möjligt. Sen finns det ett par undantag, till exempel kustbevakningen har fått ökat anslag. Men sen får vi avvakta och se vad riksdagen säger. Det är riksdagsbehandling i december och då kanske vi har en ny regering. Tills dess kan jag inte säga så mycket mer, säger Boris Vasic, presskommunikatör på Kulturdepartementet till TT.